W dramacie wojny i hitlerowskiej okupacji uczestniczyło całe polskie społeczeństwo, zwłaszcza ci, którzy brali czynny udział w walce z okupantem. Powojenne prześladowania AK i negowanie jej roli opóźniły opracowanie działalności podziemnej służby medycznej.

Opóźnione zainteresowanie udziałem w konspiracji oraz organizacji i działaniu służby sanitarnej AK dotyczyło bardziej lekarzy niż farmaceutów. Świeżo wydana książka prawnika Stanisława Koscha wzbogaca naszą wiedzę i składa hołd pamięci krakowskiemu małżeństwu: farmaceutce Jadwidze z Koschów i prawnikowi Zygmuntowi Karłowskim. Bazami ich pracy konspiracyjnej oraz rozprowadzania leków, innych środków i instrumentów medycznych dla ogniw AK Małopolski i Rzeszowszczyzny były: rodzinna apteka ?Pod Gwiazdą? i dom nr 15 przy ulicy Floriańskiej oraz mieszkanie w budynku przy ulicy św. Marka nr 8 w Krakowie. Działalność konspiracyjna trwała od 1941 do 11 sierpnia 1944 r. Karłowscy wraz z dowódcą AK generałem Stanisławem Rostworowskim zostali aresztowani a następnie zamordowani przez Gestapo.
Pierwsza część książki zawiera: wprowadzenie i życiorysy Karłowskich oraz opisy: apteki, toku zaopatrywania ogniw AK w terenie i mieście, zadań konspiracyjnych Karłowskiego i samego aresztowania. W drugiej części autor zamieścił relacje źródeł-własnych i sześciu współpracujących z Karłowskimi osób. Komentarze do sześciu relacji /głównie opublikowanych/ stanowią trzecią część książki. Wszystkie części są zaopatrzone w przypisy, a całość ? w bibliografię i indeks nazwisk. Wśród nich znajduje się wiele znanych osób z kręgu zespołu apteki, konspiracji i AK, ziemian, a także nauki i kultury. Z świata medycznego spotykamy m.in. nazwiska Jana Glatzla, Stanisława Kirchmayera, Jana Robla, Ignacego Chrzanowskiego, Felicji Wysockiej-Holińskiej, Eustachego Dutkiewicza, /Bogusława/ Gaertnera i Anny Rydlównej, jak również tragicznie wcześnie osieroconych dzieci, a przyszłych lekarzy ? sióstr Róży i Elżbiety Karłowskich.
Znana oficyna krakowska zapewniła dobry poziom edytorski: biały papier, czytelną czcionkę, dobrą reprodukcję 11 ilustracji /głównie osób/ kilkukolorową, półsztywną, kartonową okładkę.
Książkę winien przeczytać każdy zainteresowany wojennymi i okupacyjnymi losami kraju, konspiracyjnymi działaniami służby medycznej AK Małopolski i Rzeszowszczyzny, jak również bohaterami walki z niemieckim okupantem.
Wydawnictwo: Universitas Kraków 2009, stron 127