W ostatnich miesiącach otrzymałem autorskie egzemplarze znanych mi i uznanych lekarzy-poetów, m.in. Bożeny Klejny /Starachowice/, prof. Waldemara Hładkiego /Kraków/ i dr. Ryszarda Żaby /Zakopane/. Miłym dla mnie zaskoczeniem było ujawnienie się poetyckiej weny /?coming out??/ prof. Bohdana Wasilewskiego.

Autor z wykształcenia i zawodu jest cenionym psychoterapeutą, dyrektorem warszawskiego Instytutu Psychosomatycznego. Od wielu lat trwa nasza współpraca w dziedzinie psychosomatyki, zwłaszcza w ramach Towarzystwa Edukacji Psychosomatycznej i jego periodyku ?Sztuka Leczenia?, w którym Profesor jest naczelnym redaktorem, a ja ? przewodniczącym rady programowej. Wydany przez Wasilewskiego wybór wierszy z lat 2010-2012 jest pierwszym jego ważnym i w pełni udanym krokiem w publicystykę literacką.

Wybór wierszy obejmuje pięć rozdziałów. W sumie znajduje się w nich 157 mniej lub bardziej krótkich, a treściwych utworów. Kolejne rozdziały noszą znamienne tytuły: ?Rozmowy ze sobą? /10 wierszy/, ?Dni słoneczne? /38/, ?Dni chmurne? /18/, ?Dni refleksyjne? /75!/ i ?Dni wzniosłe? /16/.

Liczebność i różnorodność tematyki wierszy uniemożliwiają ich szczegółową ocenę, a jedynie pozwalają na ogólną charakterystykę, zwłaszcza jeżeli chodzi o autentyczną, emocjonalną ekspresję i refleksję. Duża grupa wierszy ?Dni słońca? chwali piękno wielobarwnej Polski ? pól, lasów, parków, jesieni itd., umiejscawiając niektóre utwory w konkretnych miejscach /m.in. Kraków, Kazimierz, Nałęczów, Kampinos, Roztocze/, mimo że autor poznał też wiele atrakcyjnych miejsc zagranicą w czasie swych studiów lub częstych podróży. W wierszach grupy ?Dni chmurne? występują aluzje lub wątki egzystencjalne, jak przemijanie, czas, szarość życia, zwątpienie, spowiedź i komunia, śmierć, potrzeba ciepłego słowa lub spojrzenia. Jeden z wierszy nosi nawet tytuł ?Instytut Onkologii?.

Największą grupę stanowią wiersze ?Dni refleksyjne?, przedstawiające emocjonalne poetyckie refleksje na różne tematy, odnoszące się do świata, słońca, miłości, życia /w tym wiersze ? o balu sylwestrowym, salonie/, do holokaustu /?Majowe maki pamięci?/, a nawet ? wyborów. Ostatni rozdział ?Dni wzniosłe? grupuje wiersze o tematyce wiary i religii. Tu znajduje się m.in. wiersz o beatyfikacji Jana Pawła II.

Na pochwałę zasługuje strona edytorska zbioru. Lekturę ułatwiają: dobra dystrybucja poszczególnych utworów, wyraźna czcionka, kredowy papier. Ciekawe, różne w poszczególnych rozdziałach, są graficzne ozdobne elementy, a także kartonowa, barwna, półsztywna okładka.

Zbiór wierszy Bohdana Wasilewskiego wzbogaca polską poezję, a zwłaszcza dorobek lekarzy-literatów, z których część zrzesza się w Unii Polskich Pisarzy-Lekarzy. W omawianym wyborze liryków znajdzie się wiele wierszy, które wzbudzą zainteresowanie, jak też i refleksje u przedstawicieli zawodów medycznych i im pokrewnych, oraz szerokiego ogółu czytelników.

 

Instytut Psychosomatyczny Warszawa 2012, s. 100,