Miasto zajęło trzecie miejsce w Rankingu Samorządów 2020 r. „Rzeczpospolitej”. Kapituła konkursu za najlepsze miasta i gminy uznała te, które dążą do zrównoważonego rozwoju.
– Kraków, tak, jak inne miasta w Polsce, w ostatnim czasie zmagał się z kryzysem wywołanym pandemią. Mimo gorszej sytuacji gospodarczej miasto nie zamknęło się na inwestycje, licząc, że to one będą motorem napędowym do rozwoju w kolejnych latach – mówi prezydent Jacek Majchrowski.
O słuszności tego podejścia i dobrej kondycji krakowskiego budżetu świadczy tegoroczna wysoka ocena zdolności kredytowej miasta, utrzymana przez agencję ratingową Standard & Poor’s na poziomie A- z perspektywą stabilną.

Atuty Krakowa
W wychodzeniu z kryzysu niezwykle istotne okazały się takie atuty Krakowa, jak: dobre skomunikowanie miasta, zdywersyfikowana i bogata gospodarka, potencjał demograficzny i naukowy oraz dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry. Wspólnie tworzą one świetne warunki dla rozwoju gospodarczego, ale muszą być jeszcze wsparte polityką zrównoważonego rozwoju, szczególnie w takich obszarach, jak inwestycje, mobilność, przestrzeń i jakość życia.
Kraków od lat stawia na inteligentną gospodarkę – nowoczesne usługi dla biznesu, przemysł kreatywny i sektor badawczo-rozwojowy. – Konsekwentnie inwestujemy w infrastrukturę, zarówno tę pozwalającą dotrzeć do Krakowa, jak i tę, która stanowi krwiobieg miasta. W ramach działań na rzecz zrównoważonej mobilności rozwijamy ofertę transportu publicznego – kupując kolejne autobusy ekologiczne i tramwaje, budując nowe linie tramwajowe i parkingi typu park+ride – oraz sieć ścieżek rowerowych. Chcemy, żeby w najbliższej przyszłości autobusy bezemisyjne stanowiły jedną trzecią taboru miejskiego – mówi prezydent Majchrowski.
Zróżnicowana funkcjonalność przestrzenna
Miasto wielką wagę przykłada również do kształtowania przestrzeni miejskiej, która powinna oferować zróżnicowaną funkcjonalność, tworzyć atrakcyjne warunki do zamieszkania i uwzględniać wyzwania współczesności. Przykładem zastosowania nowatorskich rozwiązań przestrzennych jest wieloletni projekt „Nowego Miasta” – nowoczesnej, dobrze skomunikowanej, zielonej i multifunkcyjnej dzielnicy. To jedna z trzech strategicznych inwestycji planowanych w Krakowie – obok otoczenia lotniska w Balicach i Nowej Huty Przyszłości.
Wsłuchując się w głosy mieszkańców, konsekwentnie pozyskiwane są nowe tereny pod zieleń miejską tam, gdzie jest jej niewiele. Dzięki zaangażowaniu krakowian w wymianę nieekologicznych palenisk w znacznym stopniu poprawiła się jakość powietrza. Teraz przed miastem kolejne wyzwanie – przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu.
Odpowiedź na zmiany klimatu
W tym celu miasto wdraża rozwiązania wpisujące się w rekomendacje wypracowane w ramach Krakowskiego Panelu Klimatycznego. Są to m.in. kontynuacja programu montażu odnawialnych źródeł energii, retencjonowanie wód opadowych, rozwój pasywnej energetycznie oczyszczalni ścieków czy działalność Ekospalarni. Rozpoczęto także budowę instalacji służącej do odzysku ciepła ze spalin oraz nowoczesnego Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych.
Ranking z wieloletnią tradycją
Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” uznawany jest za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Od 17 lat redakcja „Rzeczpospolitej” ocenia dokonania lokalnych władz, co pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój.
Zasady rankingu ustala niezależna kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład weszli także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji „Rzeczpospolitej”.
Ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.
W kategorii miast na prawach powiatu, w której właśnie został doceniony Kraków, zwycięskie okazały się Gliwice, drugie miejsce zajęły Katowice. Wszystkim laureatom i wyróżnionym gratulujemy.

 

Pin It