Opinie

Szum i awantury rzekomo obrażonych, dotkniętych wręcz poniżonych, stawia nie tylko przed nami, ale już i prawdopodobnie przed Sądami, konieczność podjęcia refleksji nad znaczeniem określenia: związek partnerski. Podkreślmy, ma on nabrać znaczenia prawnego, dlatego nie dla zabawy jest niezbędna taka refleksja.

Czytaj więcej...

W dramacie wojny i hitlerowskiej okupacji uczestniczyło całe polskie społeczeństwo, zwłaszcza ci, którzy brali czynny udział w walce z okupantem. Powojenne prześladowania AK i negowanie jej roli opóźniły opracowanie działalności podziemnej służby medycznej.

Czytaj więcej...

W tym wyroku i jego ogłoszeniu dwie rzeczy są moim zdaniem zwracające uwagę. Pierwsze to znamienna mowa ciała sędziego, wyraźnie zdenerwowanego w trakcie wygłaszania sentencji wyroku, w tym też, skontrastowanie samego wyroku skazującego z treściami wygłaszanymi przez niego w częściach publikowanych przez media.

Czytaj więcej...

Kogoś przyłapano, skazano i to nieprawomocnie ? czy taka rzecz staje się przedmiotem wielodniowych czy wielo - już - letnich dyskusji, sporów? Gdyby to była sprawa wagi Państwowej a tu ? owszem jest problem społeczny jak każde inne łajdactwo z pijaństwem włącznie.

Czytaj więcej...