Opinie

W  sobotę i niedzielę uroczystości związane ze Światowymi Dniami Młodzieży przeniosą się do Campus Misericordiae w Brzegach. Przedstawiamy najbardziej przydatne informacje dla pielgrzymów, aby bezproblemowo dostali się na miejsce kolejnych spotkań z papieżem Franciszkiem. Wszyscy, którzy będą chcieli pieszo przejść do Brzegów powinni sprawdzać na swoich identyfikatorach i oznakowaniach na ulicach Krakowa, Wieliczki i Kokotowa jak dotrzeć na miejsce sobotniego czuwania i niedzielnej „Mszy Posłania” na zakończenie Światowych Dni Młodzieży.

Czytaj więcej...

Opisy, refleksje, tło, przemyślenia – to tematy, których nie sposób nawet poruszać po pierwszych chwilach Zdarzenia – które jest doświadczane też i przyjęciem gości z całego świata nawet w małych okolicznych miejscowościach. Każdy Gość – to oddzielna obustronna opowieść. I gościa i gospodarzy. Każda z nich stanowi ważną część doświadczenia i co by nie mówić – praktycznego dorobku ŚDM. Jak mówię – o tym niech mówią raczej świadkowie i doświadczeni wydarzeniami.

Czytaj więcej...

Wydarzenie na skalę światową. Jednak pokazują się głosy, że ta inicjatywa św. Jana Pawła II była nośna tylko dzięki Jego osobistemu charyzmatowi, doświadczeniu i Jego wierze. Następcy – tego tak nie niosą. I to jest pierwsza opinia, z którą się z gruntu nie zgadzam. Piszę to w momencie gdy ŚDM się zaczynają. W bardzo trudnych zewnętrznych uwarunkowaniach. Zagrożeń i nie tylko. Nie sposób jednak nie zauważyć, że owszem – charyzmat i świętość Jana Pawła II – dały inicjatywę i koło zamachowe. Ono się jednak kręci.

Czytaj więcej...

Oczywiście nie wszystkie media, a tylko te mainstreamowe. Sorosowskie. Lewica to też skrótowa nazwa wszystkich sił bezlitosnego postępu i oszalałej nowoczesności. To te siły i sterowane zdalnie media, swoją nachalną , acz zbrodnicza propagandą , umożliwiły inwazję na Europę ludów dzikich, agresywnych i nieokrzesanych. Te wszystkie ofiary tych "amoków" i ich rodziny, wystawią swoim oprawcom rachunek.

Czytaj więcej...

Logiczna Alternatywa pod wodzą Łukasza Gibały zarejestrowała liczbę głosów powodującą referendum w sprawie odwołania ze stanowiska Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego. Nawiązka ilościowa jest na tyle duża, że nie pomoże pracowite przeliczanie głosów i pilnowanie prawdziwości danych, które i tak już są w posiadaniu PKW. Niegdyś przyniosło to efekt w postaci oddalenia podobnego referendum. Wypompowano sporo podpisów – uznano że niewielu ale zabrakło.

Czytaj więcej...