Odpowiadając na liczne zapytania, również dziennikarzy z innych redakcji informuję, że spółdzielnia wystąpiła do sądu o upadłość. Wniosek ten został przez sąd odrzucony bo spółdzielnia nie miała pieniędzy na jego opłacenie.   Więc musiało się chyba odbyć walne zgromadzenie członków (ale czy się odbyło?) i na nim podjęto uchwałę o likwidacji.

Kto został likwidatorem? ? Też nie wiadomo do końca, ale chyba dotychczasowy Zarząd.

Pin It