Niestety nic się pozytywnego nie dzieje. Z przerażeniem odnotowujemy wzmożony ruch inwestycyjny, nowe budynki powstają jedne za drugim, media pełne są reklam firm deweleporskich zachwalających nasze osiedle jako oazę spokoju, komfortu i rewelacyjnego miejsca do zamieszkania. Niestety jest dokładnie odwrotnie. Najlepiej o tym świadczy poniższy list zdesperowanych mieszkańców do prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego z 12 listopada 2015r..

Prezydent Miasta Krakowa

Pan Prof. dr hab. Jacek Majchrowski

Urząd Miasta Krakowa

Pl. Wszystkich Świętych

31-004 Kraków

Szanowny Panie Prezydencie,

Występując w imieniu reprezentowanych przez nas członków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych zamieszkałych na terenie krakowskiego Osiedla „Żabiniec” zwracamy się z uprzejma prośbą o nadanie wysokiego priorytetu działaniom zmierzającym do rozwiązania problemów komunikacyjnych mieszkańców Osiedla. Sprawa dotyczy, przede wszystkim, pilnego wybudowania, na skrzyżowaniu linii kolejowych nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy i nr 601 Kraków Towarowy - Kraków Przedmieście z linią kolejową nr 100 Kraków Mydlniki –Gaj (usytuowaną w wykopie), bezpiecznego przejścia dla pieszych z rejonu ul. Żabiniec w kierunku ul. Langiewicza tj. ułatwienia dostępu mieszkańców Osiedla do centrum Miasta oraz środków komunikacji miejskiej.

Odległość pomiędzy nowo powstałymi budynkami przy ul Żabiniec a najbliższymi przystankami autobusowymi i tramwajowym to dystans ok. 1,5 km. W efekcie każdego dnia dziesiątki osób korzystają z „dzikiego” przejścia przez tory kolejowe. Przejście to stanowi doskonały skrót dla mieszkańców Osiedla zmierzających do pobliskich wyższych uczelni, przystanków autobusowych czy Cmentarza Rakowickiego a także dla mieszkańców ulic Rogatka, Langiewicza i al. 29-go Listopada kierujących się do sklepów i punktów usługowych znajdujących się na terenie „Żabińca”.

Korzystanie z obecnego przejścia wiąże się z bardzo dużym ryzykiem. Wybudowanie bezpiecznego przejścia, o które prosimy, wyeliminowałoby to ryzyko a dodatkowo otworzyłoby doskonałe połączenie odizolowanego osiedla z centrum Miasta.

Ponieważ teren na którym można by wybudować przejście znajduje się w użytkowaniu wieczystym PLK PKP S.A. a Spółka ta nie odmawia jego udostępnienia Miastu racjonalnym wydaje się podjęcie szybkich i zdecydowanych działań zmierzających do rozwiązania narastającego problemu społecznego.

Innym ważnym zagadnieniem jest budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych z ul. Żabiniec w kierunku ul. Prądnickiej. Przejście takie wybudowane wzdłuż nasypu kolejowego pomiędzy Szpitalem im. Gabriela Narutowicza a torami kolejowymi linii 100 pozwoliły by skrócić dystans do najbliższego przystanku tramwajowego o ponad 1 km. W tym miejscu należy zauważyć, iż szlak ten jest obecnie regularnie eksploatowany przez okolicznych mieszkańców. Sytuacja taka, pomimo działań represyjnych podejmowanych przez Służby Ochrony Kolei, stwarza realne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

Na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Żabińca wpłynęła by niewątpliwie również przebudowa stromych schodów na skarpie nad rzeką Białucha, prowadzących z ul. Zdrowej w kierunku ul. Opolskiej (przystanek autobusowy, plac Imbramowski). Schody te wymagają pilnego remontu i dostosowania do potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych i prowadzących wózki dziecięce czy rowery.

Kolejny problem wymagający rozwiązania dotyczy drożności dróg wyjazdowych z terenu Osiedla Żabiniec. Obecnie czas oczekiwania w godzinach szczytu na wyjazd z Osiedla w kierunku ul. Prądnickiej lub al. 29-go Listopada przekracza godzinę. Sytuację tylko nieznacznie poprawiło przedłużenie ul. Jaracza do ul. Siemaszki a zamierzenia budowy kolejnych budynków na terenie Żabińca nie napawają optymizmem w tym zakresie.

Ostatnim już problemem wymagającym pilnego rozwiązania jest upłynnienie ruchu pieszego i kołowego na terenie Osiedla. W tym przypadku wystarczy wyegzekwowanie od kierowców parkujących na chodnikach 1,5 m strefy dla pieszych, wyznaczenie przejść dla pieszych oraz wprowadzenie zakazu parkowania po jednej stronie jezdni na wybranych wąskich drogach osiedlowych lub/i budowa zatok postojowych wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych dla pojazdów.

Ponieważ rozwiązanie przedstawionych wyżej problemów przekracza możliwości społeczności lokalnej prosimy pana Prezydenta pomoc i wsparcie w ich rozwiązaniu. Wspólnie możemy poprawić bezpieczeństwo mieszkańców Osiedla.

Pod listem podpisały się Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych, Zarząd Spółdzieni Mieszkaniowej "Żabiniec" Reduta Sp. zo.o. - zarządzająca większocią budynków na osiedlu, nasza redakcja,  oraz liczni mieszkańcy osiedla.

 

Pin It