W Gazecie Krakowskiej z 5 stycznia 2013r nasi czujni sąsiedzi z osiedla znaleźli obwieszczenie wojewody małopolskiego, które może być początkiem budowy drugiego wyjazdu z osiedla. Niestety nie jest to ten upragniony przez mieszkańców osiedla wyjazd do ulicy Miłosza w ramach Trasy Galicyjskiej ale minimalistyczny substytut.

Wojewoda  zawiadamia: ??że po rozpatrzeniu odwołania- nie pochodzącego od stron postępowania- od decyzji Prezydenta Miasta Krakowa nr 7/4/2012 z 13 lipca 2012r znak :AU-01-1.6740.4.13.2012.LRU o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.:Budowa ulicy łączącej ul. Jaracza z ulicą Siemaszki (?) jako drogi gminnej dojazdowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz przebudową kolidującej infrastruktury tj.: sieci wodociągowej, sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia, sieci energetycznej SN i NN, sieci teletechnicznej oraz budowa wjazdów do posesji na działkach (?) i na części działki nr 426/4 obręb 44 jednostka ewidencyjna Kraków ? Krowodrza   (stanowiącej istniejący pas drogowy ul. Jaracza) oraz przebudowa ulicy Siemaszki (?) wraz z odwodnieniem w zakresie połączenia z odcinkiem drogi na części działki nr 565 obręb 44 jednostka ewidencyjna Kraków ? Krowodrza (?) została wydana decyzja Wojewody Małopolskiego, znak:WI-IX.7821.1.12.2012 z 19 grudnia 2012 o umorzeniu postępowania odwoławczego.

Tłumacząc ten urzędniczy styl na język codzienny z obwieszczenia wynika, że ludzie którzy protestowali przeciwko tej inwestycji po stronie ul. Siemaszki na tym etapie nic nie wskórali a decyzja Prezydenta jest ostateczna. Wojewoda pisze w swoim obwieszczeniu: ? Na w/w decyzję Wojewody Małopolskiego przysługuje stronom prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego?

Tutaj się nieco pogubiłem, bo wcześniej wojewoda napisał, że skarżący nie są stroną, a przy pouczeniu wygląda, że jednak są i nawet mogą się odwołać do WSA.