Fort znajduje się tuż przy granicy Żabińca. Urząd Miasta Krakowa przystępuje obecnie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rogatka Warszawska” a każdy ma prawo do złożenia wniosku do projektu.  Od kilku lat,  trwa walka mieszkańców i Rady Dzielnicy 1 o wprowadzenie zakazu zabudowy terenu „fortu luneta warszawska” i uniemożliwienie tym samym wybudowania trzech  nowych budynków przez obecnego właściciela terenu.

To zaniedbany i częściowo zdewastowany, naturalny i historyczny obszar zieleni, który właściciel ma uporządkować. Należy np. przywrócić zanikłą, zawaloną gruzem, utwardzoną drogę między fortem a linią kolejową, aż do strzeżonego przejazdu kolejowego na ulicy Kamiennej. Droga ta istniała wiele lat a miejski urzędnik „oficer rowerowy” nie zauważył jej likwidacji.

Deweloper stosuje różne techniki społecznej manipulacji wiadomościami na temat planowanej przez siebie zabudowy.

Usłużni mu redaktorzy lokalnych mediów w Krakowie przekonują, że sprawa zabudowy jest już przesądzona i wszelkie protesty będą nieskuteczne.

Również mieszkańcy Żabińca udający się do przystanku MPK „Biskupa Prandoty” już obecnie często, nie mają możliwości bezpiecznego dojścia chodnikiem po ulicy Rogatka, ze względu na obustronne parkowanie i  ruch samochodowy. Można sobie wyobrazić co będzie się działo w przypadku barbarzyńskiej zabudowy fortu.

Ponadto, należy żądać aby „miasto” wykupiło i zabezpieczyło, na tym etapie, tereny pod oczekiwaną od kilkunastu lat kładkę dla pieszych na ulicę Langiewicza. Jeśli „miasto” tego nie zrobi , to może okazać się, że przejście to nie powstanie, ku uciesze urzędników miejskich dotychczas pozorujących i sabotujących pracę oraz mających za nic rezolucję Rady Miasta Krakowa . Nowa wymówka że „mieszkańcy się nie upominali i nie składali wniosków” nasuwa się sama.

Składajmy więc, we własnym interesie, wnioski zgodnie z zamieszczonym poniżej Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Krakowa.

  • 20180419kw3
  • 20180419lw2
  • 20180419lw4
  • 20180419lw5
  • 20180419lw6
  • 20180419lw7
Pin It