Chcieliśmy dziś naszym czytelnikom zaprezentować ostatni list otrzymany z Magistratu podpisany przez wiceprezydenta Tadeusza Trzmiela

„ Prezydent Miasta Krakowa 25 maja 2018r, BK -01.1510.219.2018 (Pan M.K…) Dotyczy: Skargi z 15 kwietnia 2018r.

       Odpowiadając na Pana skargę z 15 kwietnia 2018r., uzupełnioną pismem z dnia 16 maja 2018r. skierowaną m.in. do Urzędu Miasta Krakowa za pośrednictwem poczty elektronicznej, w treści której zakwestionowano prawidłowość działań Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w sprawie związanej z planowaną budową kładki dla pieszych łączącej Oś. Żabiniec z ulicą Langiewicza, uprzejmie informuję.

       Jak ustalono Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, miejska jednostka organizacyjna, której przedmiotem działalności jest m.in. pełnienie funkcji inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Krąków, znajdujących się w zakresie jej działania w toku realizacji zadania pn . Koncepcja budowy kładki dla pieszych nad linią kolejową nr 8 Kraków Główny – Warszawa Zachodnia (połączenie ul. Żabiniec i ul.. Langiewicza po przeprowadzeniu rokowań dokonała wyboru Wykonawcy ww. inwestycji. Wyłoniony w ten sposób podmiot opracował, na podstawie umowy zawartej w dniu 6 maja 2016r nr 484/ZIKiT/2018, 3 warianty lokalizacji kładki dla pieszych, powiązanej z istniejącym układem drogowym al. 29 Listopada i ul. Żabiniec. Do dalszego opracowania Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu wybrał wariant nr III, który został również pozytywnie zaopiniowany w uchwałach podjętych przez Radę Dzielnicy I Stare Miasto oraz Radę Dzielnicy IV Prądnik Biały. Do wybranego wariantu nr III Wykonawca opracował dalsze dwie wersje realizacji ww. inwestycji: IIIa (ze schodami i windami) i IIIb (z pochylniami i windami). W związku z koniecznością budowy planowanego przejścia w znacznej części na terenie prywatnej nieruchomości, w dniu 21 lipca 2017r w siedzibie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli ww. jednostki organizacyjnej, projektanta kładki oraz właścicieli działki nr 2obr. 7 jednostka organizacyjna Śródmieście. Podczas ww. spotkania , po przedstawieniu opracowanych rozwiązań projektowych, właściciele ww. nieruchomości zdecydowanie odrzucili możliwość budowy kładki w ww. miejscu m.in. ze względu na wcześniejsze uzyskanie przez nich pozwolenia na budowę hotelu oraz budynku mieszkalnego na tym terenie.

     Odnosząc się do poruszonej w Pana skardze kwestii wydatków poniesionych dotychczas przez Gminę Miejską Kraków związanych z realizacją zadania pn. „ Opracowanie koncepcji budowy kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Żabiniec – ul. Langiewicza) oraz sposobu ich rozliczania informuje, iż w chwili obecnej, na podstawie porozumienia zawartego z Wykonawcą w dniu 25 kwietnia 2018 nr 39/ZIKiT/2018, trwa proces rozwiązania zawartej z nim umowy z 6 maja 2016r nr 484/ZIKiT/2016. Natomiast koszty poniesione dotychczas na realizację ww. umowy, zgodnie z protokołem końcowym podpisanym w dniu 9 kwietnia 2018r wyniosą 44 211,89 PLN.

   Istotne znaczenie w przedmiotowej sprawie ma również fakt, iż zadanie inwestycyjne dotyczące budowy kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Żabiniec – ul. Langiewicza) nie znalazło się na Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich Miasta Krakowa przyjętym Uchwałą nr XCI/2375?17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017r., w sprawie zmiany Uchwały nr LXX/1013/2013 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm). Pomimo tego, Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie tj. miejska jednostka organizacyjna realizująca określone zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Kraków, mając na uwadze duże zainteresowanie okolicznych mieszkańców umożliwieniem bezpiecznego przejścia nad linią kolejową podjął własne starania polegające na rozważeniu możliwości inwestycyjnych i realizacyjnych w tym rejonie miasta. W tym celu w dniu 27 marca 2018r odbyło się spotkanie z pracownikiem Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie oraz z projektantem opracowującym wielowariantową koncepcję budowy przedmiotowej kładki. Omówiono warianty tras, możliwości realizacyjne i napotkane trudności oraz poruszono kwestię dojść do kładki w nawiązaniu do układu komunikacyjnego w tym rejonie miasta. Ponadto , w związku brakiem zgody prywatnego właściciela na sprzedaż gruntu od strony ul. Langiewicza, Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie podjął rozważania nad możliwością realizacji inwestycji na bazie przepisów umożliwiających wywłaszczenie nieruchomości w części niezbędnej do realizacji ww. zamierzenia inwestycyjnego tj. na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003r o transporcie kolejowym. Ponadto, w dniu 11 kwietnia 2018 r. w siedzibie w Polskich Linii   Kolejowych SA Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, odbyło się spotkanie , dotyczące możliwości realizacyjnych przedmiotowej kładki dla pieszych na podstawie ww. ustawy. Poruszono kwestię „dzikich przejść przez tory” na czynnej linii kolejowej n7 8 oraz wspólnie stwierdzono, iż realizacja ww. inwestycji stworzy komunikację pieszą pomiędzy ul. Żabiniec a terenami przyległymi do ul. 29 listopada , co niewątpliwie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na torach. Dodatkowo wstępnie zaproponowano możliwości techniczno – użytkowego powiązania kładki dla pieszych z infrastrukturą kolejową potrzebną do utrzymania linii kolejowych np. w postaci zejść technologicznych do obsługi kolejowych rozjazdów. Przedstawiciele PKP PLK S.A. CRI wskazali na możliwość wstępnego zaopiniowania koncepcji budowy kładki oraz określenia warunków realizacji tej inwestycji przez PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Krakowie.

Pismem z dnia 17 kwietnia 2018r. znak:ZIM.IR.4002.8.2.2018 Zarząd Inwestycji w Krakowie zwrócił się do PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Krakowie o wstępne zaopiniowanie koncepcji budowy kładki dla pieszych w tym o wniesienie ewentualnych uwag dotyczących rozwiązań funkcjonalno – użytkowych oraz warunków realizacji ww. inwestycji.

     W związku z powyższym , informuję, iż prowadzone są wstępne analizy możliwości prawnych i technicznych realizacji ww. inwestycji. Potrwają one do końca II kwartału br. I w oparciu o wyciągnięte z nich wnioski podjęte zostaną decyzję odnośnie dalsze realizacji inwestycji, w tym także dotyczące harmonogramu rzeczowo – finansowego i ewentualnego wprowadzenia ww. zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa.

       Mając na uwadze powyższe ustalenia należy stwierdzić, iż brak dotychczasowej realizacji budowy kładki dla pieszych łączących Os. Żabiniec z ul. Langiewicza wynikał z przyczyna niezależnych od Gminy Miejskiej Kraków. Natomiast służby podległe Prezydentowi Miasta Krakowa podejmują działania w celu zrealizowania tej inwestycji. Nie negując niedogodności , jakie doświadcza Pan oraz inni mieszkańcy ww. rejonu Miasta w związku z sygnalizowanymi w Pana skardze trudnościami komunikacyjnymi, wyrażam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia zostaną przez Pana przyjęte.

Z poważaniem,

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Tadeusz Trzmiel

Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

  1. Adresat

Do wiadomości:

  1. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
  2. Zarząd Inwestycji Miejskich."

Od Redakcji:

1.Tytuł pochodzi od nas.

2.Proszę wszystkich zainteresowanych mieszkańców Żabińca i ul. Langiewicza o analizę treści powyższego listu. Listy – drogą elektroniczną – proszę przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Wszystkie listy opublikujemy.

 https://krakowska.biz/27-aktualnosci/2373-minela-trzecia-rocznica-rezolucji-rady-miasta-krakowa-w-sprawie-wybudowania-przejscia-dla-pieszych-z-zabinca-na-ulice-langiewicza

 

PRZECZYTAJ

 📝 Najnowszy artykuł
17 Lipca 2024

To republikanie są dziś lewicą

Trumpowy kandydat na wiceprezydenta USA J.D. Vance jest symbolicznym domknięciem trwającego od lat procesu, w którym amerykańscy republikanie stają się lewicą socjalną. Demokratom zaś pozostaje rola obrońców neoliberalnego status quo.
Fundamentalna zmiana w amerykańskiej polityce
W nadchodzących dniach usłyszycie pewnie wiele na temat J.D. Vance’a. Nasz liberalny komentariat będzie się starał wtłoczyć go w znane

...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 2 minuty i 56 sekund.)


17 Lipca 2024

To republikanie są dziś lewicą

(335) Rafał Woś

Trumpowy kandydat na wiceprezydenta USA J.D. Vance jest symbolicznym domknięciem trwającego od lat procesu, w którym amerykańscy republikanie stają...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 2 minuty i 56 sekund.)


17 Lipca 2024

ANALOGIA Amerykańska sędzia tłumaczy Bodnarowi i Tuskowi. Kolejne wielkie zwycięstwo Donalda Trumpa przed sądem

(377) Dariusz Matuszczak

Sędzia federalna z Florydy Aileen Cannon oddaliła oskarżenia prokuratury wobec Donalda Trumpa o nielegalne, niewłaściwe przechowywanie tajnych...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 5 minut i 23 sekundy.)


16 Lipca 2024

Światło nadziei, które wychodzi z polskiego Sejmu. „Wygląda na to, że ktoś gorąco modlił się o to głosowanie”

(401) Goran Andrijanić

Od ubiegłego piątku możemy czytać w polskich mediach analizy i komentarze po głosowaniu w Sejmie, na którym Koalicji 13 grudnia nie udało się...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 1 minuta i 29 sekund.)


15 Lipca 2024

Niemcy czerwienią się ze wstydu. Upokorzenie na oczach całego świata

(290) Dariusz Dobek

Gdyby już blisko 300 lat temu Niemcy nie ukuli terminu "schadenfreude", musiałby on powstać najpóźniej pod koniec czerwca br. Nie ma bowiem...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 6 minut.)