Kolejny etap walki o poszanowanie tego skrawka  wolnej przestrzeni  obok poczty i budynku Spółdzielni Mieszkaniowej ?Żabiniec? mamy za sobą. Miażdżąca krytyka kolejnego  wniosku  o zabudowę tego miejsca złożona przez  potencjalnego inwestora daje nadzieję, że ten całkowicie chory pomysł definitywnie upadnie.

Pisaliśmy już kilkakrotnie o ?zamachu? na ten maleńki placyk. Inwestor wpierw  wymyślił  sobie budynek mieszkalny z parterem na usługi, a po pierwszej odmowie zmodyfikował wniosek na pawilon usługowy. To prawdopodobnie był taki maleńki wybieg, bo po uzyskaniu WZ i rozpoczęciu budowy ?przypadkowo?  wybudowałby mu się poprzednio planowany budynek. Na nasze szczęście  Wydział  Architektury i Urbanistyki Miasta Krakowa, a szczególnie sporządzająca opinię mgr inż. arch. Magdalena Wójcik,  szczegółowo przeanalizowała wniosek i w udzielonej  decyzji odmownej wytknęła mu szereg zasadniczych błędów. Fragment z tej opini:Przeprowadzona analiza wykazała, że cechą charakterystyczną   dla usług komercyjnych występujących w obszarze analizowanym jest zlokalizowanie tych usług nie w małych wolnostojących kioskach lub pawilonach (jak to zostało określone we wniosku), lecz w pomieszczeniach na parterze większych wielokondygnacyjnych budynków występujących w obszarze. Ta charakterystyczna cecha odnosząca się do drobnych usług komercyjnych w przedmiotowym obszarze, powinna być kontynuowana. Oznacza to, że wprowadzenie nowych usług o niewielkiej skali tj. takich, jak będące przedmiotem niniejszego wniosku, powinny być zlokalizowane w pomieszczeniach znajdujących się  w parterach istniejących  budynków. Taka tendencja występuje w przedmiotowym obszarze analizowanym i powinna być ona kontynuowana w przypadku zamiaru lokalizacji nowych drobnych obiektów usługowych. Taki spos6b wzbogacania programu usług dla okolicznych ?mieszkańców pozwala na uniknięcie powstania wolnostojących kiosków pawilonów stanowiących przykład prowizorycznej, nieestetycznej architektury, zaklócającej ład przestrzenny tworzony przez układ urbanistyczny otaczający  wnioskowane miejsce lokalizacji inwestycji.

  • bud2l_1.jpg
  • bud2l_2.jpg
  • bud2l_3.jpg

Pin It