Kolejny raz wracam do tych nieszczęsnych blokad miejsc parkingowych na os. Żabiniec przy ul. Konecznego. W tym przypadku w całości potwierdziło się tytułowe przysłowie.

Zaraz po tej mocno podejrzanej akcji z postawieniem słupków Firma ?Reduta? Sp z o.o. zarządzająca kilkoma wspólnotami przy ul. Konecznego zleciła szczegółowy pomiar działek i ulicy Konecznego firmie geodezyjnej po czym napisała pismo do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z prośbą o ?podjęcie stosownych działań w celu ustalenia poprawności montażu tych blokad?.  W swoim obszernym piśmie jednoznacznie wykazała, że blokady zostały zamontowane z wyraźnym naruszeniem stosownych przepisów o ruchu drogowym. Kilka dni temu otrzymała odpowiedź z ZIKiT-u (ZIKiT/S/93357/13/UZI/72854) , którą w obszernych fragmentach poniżej zamieszczam:

? W odpowiedzi na pisma (?) tut Zarząd informuje, iż ul. Konecznego  działki nr 484/10, 484/12 i 484/14 obr.44 jedn. Ewid. Krowodrza na których są zlokalizowane parkingi, stanowią współwłasność  osób fizycznych nie pozostają w zarządzie ZIKiT.

W związku z brakiem materiałów pozwalających na jednoznaczne określenie położenia przedmiotowych blokad, Zarząd zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego pomiarów kontrolnych pasa drogowego na działce 484/2 obr.44 jedn. ewid. Krowodrza. Przewidywany termin wykonania prac to grudzień 2013 (?)

W przypadku potwierdzenia sygnalizowanych nieprawidłowości związanych z umieszczeniem w działce nr 484/2 obr.44 jedn. ewid. Krowodrza blokad parkingowych zostaną podjęte czynności określone stosownymi procedurami?.

W tym miejscu apeluję do firmy, na zlecenie której zamontowano te blokady o ich usunięcie do czasu jak jednoznacznie ustali się stan prawny.