Przepisy ustawy o efektywności energetycznej przewidują możliwość uzyskania wsparcia w postaci świadectw efektywności energetycznej za realizację przedsięwzięć służących oszczędności energii. Ze świadectw zwanych potocznie białymi certyfikatami wynikają prawa majątkowe, którymi można handlować.

Zrealizowany w ubiegłym roku projekt likwidacji kotłowni gazowych i przyłączenia budynków zlokalizowanych na terenie Osiedla Żabiniec do miejskiej sieci ciepłowniczej spowodował znaczne oszczędności energii. Wykonawca inwestycji zaproponował spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym z terenu Osiedla wspólne ubieganie się o białe certyfikaty i podzielenie się zyskanymi.

Na początku października odbyło się spotkanie zarządów spółdzielni i wspólnot z przedstawicielami spółek realizujących inwestycję. W trakcie spotkania zainteresowanym przedstawiono ideę świadectw efektywności energetycznej, zasady możliwej współpracy i wysokość środków, jakie można uzyskać ze sprzedaży białych certyfikatów. Kwoty, o których była mowa to kilka do kilkudziesięciu tysięcy złotych na budynek. Im większy obiekt tym większe oszczędności a więc większe wsparcie finansowe.

Spółka EDF Polska S.A. przedstawiła projekt umowy. Kilka operatywnych zarządów spółdzielni i wspólnot podjęło wyzwanie. Rozpoczęły się negocjacje zakończone podpisaniem umów.

W budynkach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, które podpisały umowy przeprowadzane są obecnie audyty energetyczne, które posłużą do złożenia wniosków o przydział białych certyfikatów. Jeśli świadectwa zostaną przyznane EDF Polska S.A. wypłaci spółdzielniom i wspólnotom uzgodnione wynagrodzenie. Wszystkie koszty związane z pozyskaniem świadectw ponosi EDF Polska S.A.

Wspólnoty, które nie podjęły wyzwania nie mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. Termin składania wniosków o białe certyfikaty upływa w styczniu przyszłego roku. Na wykonanie audytów pozostało bardzo niewiele czasu jeszcze tylko przez kilka dni można podpisywać umowy i czekać na pieniądze. Później można będzie tylko zazdrościć tym, którzy nie czekali.

 

Pin It