Spółdzielnia Mieszkaniowa ?Ziemi Krakowskiej? od kilku lat jest w likwidacji. Mieszkańcy jednej ze wspólnot mieszkaniowych wydzielonej z tej spółdzielni nabrali ochoty na zakup jednej z działek pozostałych po studniach głębinowych.

Studnie są już nieczynne bo ? na nasze szczęście ? mamy już wodę z miejskiej sieci wodociągowej. Ogrodzoną działkę o powierzchni 256 m2 Zarząd SM ?Ziemi Krakowskiej? w likwidacji chce sprzedać za kilkanaście tysięcy złotych.  Tutaj mam duże wątpliwości czy może tak, zgodnie z prawem, zrobić. Po pierwsze Zarząd SM ?Ziemi Krakowskiej? w likwidacji, aby mógł coś sprzedać musi mieć uchwałę Rady Nadzorczej. Skoro są członkowie spółdzielni to i powinna być Rada Nadzorcza. Wbrew panującemu przekonaniu ta spółdzielnia ma swoich członków, czyli tych wszystkich, którzy kiedyś podpisując akt notarialny o wykupie mieszkania, nie zadeklarowali, że występują ze spółdzielni i do tej pory nie złożyli takiej deklaracji do władz spółdzielni. Nie mówię już o tych osobach, które formalnie mieszkania nie wykupiły, czyli nie podpisały aktu notarialnego i nie mają na swoje mieszkanie założonej  Księgi Wieczystej.

Jest jeszcze inna sprawa, która nakazuje szczególną ostrożność w zakupie tej działki. Po prostu SM ?Ziemi Krakowskiej? nie jest samoistnym właścicielem tej działki bowiem przy wyodrębnieniu się z jej zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej ?Żabiniec? w Krakowie. Ta ostatnia nabyła prawa do części jej majątku, a więc ma również udziały w tej działce. Z tego jak zrozumiałem wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie o sygnaturze akt: I ACa 1256/12 z 21 grudnia 2012r to współwłasność wynosi ok. 25%. Wiem też, że do tej pory nie było fizycznego podziału tej działki bo jak stała ogrodzona w całości tak stoi.

No i trzecia sprawa: W księdze wieczystej KR1P / 00174280 / 1 obejmującej rzeczoną działkę, w Rozdziale IV wpisana jest hipoteka przymusowa zwykła na kwotę 160 tys. zł na rzecz SEMACO INVEST GROUP Sp. z  o.o.

Więc jak tu i co kupować? Kupić 75% udziałów? Kupić obciążenie na hipotece? 25% ze 160 tys. to ogromna kwota. Potencjalnym nabywcom radzę się mocno zastanowić.

Pin It