W dniu 16 kwietnia w artykule: ?O lepszą organizację ruchu na Żabińcu?infomowaliśmy o moim wystąpieniu, do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z propozycją usprawnienia ruchu samochodowego na skrzyżowaniu ulicy Żmujdzkiej z ul. 29 Listopada.

Napisałam wówczas: Jeden z mieszkańców ulicy Żabiniec zwrócił się do mnie, jako dzielnicowej radnej, z propozycją usprawnienia ruchu samochodowego na ul. Żmujdzkiej. Jego zdaniem jest możliwe, przy niewielkich nakładach finansowych, nieznaczne poszerzenie tej ulicy przy jej skrzyżowaniu z Al. 29 Listopada i wydzielenie, dla osób jadących od strony osiedla, dwóch oddzielnych pasów; jeden dla skręcających w prawo a drugi dla skręcających  w lewo.  Umożliwiłoby to wówczas szybsze opuszczenie tego skrzyżowania dla skręcających w prawo, bo już przy sygnalizacji ?zielonej strzałki?. Przy aktualnej organizacji ruchu jest to niemożliwe.  Ruch samochodowy na ulicy  Żmujdzkiej ograniczony jest do samochodów nie cięższych aniżeli 3.5 tony a w 90% korzystają z niej kierowcy samochodów osobowych licząc na szybszy przejazd niż równoległą  ulicą Opolską. Podobne rozwiązanie zrobiono kilka lat temu, przy ulicy Wileńskiej   co znacznie usprawniło tam ruch samochodowy a szczególnie komunikacji MPK.

Wczoraj otrzymałam odpowiedź z ZIKiT na to pismo Zastępca Dyrektora ds.Utrzymaia Andrzej Olewicz napisał:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, że wykonanie poszerzenia ul. Żmujdzkiej wymaga opracowania dokumentacji technicznej oraz uzyskania wymaganych uzgodnień i zezwoleń. Duża ilość uzbrojenia w tym rejonie będzie wymagać jego przełożenia. Przebudowa wiąże się z koniecznością zabezpieczenia znacznych środków finansowych, którymi obecnie nie dysponujemy, konieczne jest ich pozyskanie z budżetu miasta, o co wystąpimy.

Pin It