Prawie rok temu napisałem tekst, który jeszcze raz chciałem przypomnieć:  Dlaczego Wspólnoty z Żabińca rezygnują ze wsparcia finansowego? Przepisy ustawy o efektywności energetycznej przewidują możliwość uzyskania wsparcia w postaci świadectw efektywności energetycznej za realizację przedsięwzięć służących oszczędności energii.

Ze świadectw zwanych potocznie białymi certyfikatami wynikają prawa majątkowe, którymi można handlować. Zrealizowany w ubiegłym roku projekt likwidacji kotłowni gazowych i przyłączenia budynków zlokalizowanych na terenie Osiedla Żabiniec do miejskiej sieci ciepłowniczej spowodował znaczne oszczędności energii. Wykonawca inwestycji zaproponował spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym z terenu Osiedla wspólne ubieganie się o białe certyfikaty i podzielenie się zyskanymi.
Na początku października odbyło się spotkanie zarządów spółdzielni i wspólnot z przedstawicielami spółek realizujących inwestycję. W trakcie spotkania zainteresowanym przedstawiono ideę świadectw efektywności energetycznej, zasady możliwej współpracy i wysokość środków, jakie można uzyskać ze sprzedaży białych certyfikatów. Kwoty, o których była mowa to kilka do kilkudziesięciu tysięcy złotych na budynek. Im większy obiekt tym większe oszczędności a więc większe wsparcie finansowe.
Spółka EDF Polska S.A. przedstawiła projekt umowy. Kilka operatywnych zarządów spółdzielni i wspólnot podjęło wyzwanie. Rozpoczęły się negocjacje zakończone podpisaniem umów. W budynkach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, które podpisały umowy przeprowadzane są obecnie audyty energetyczne, które posłużą do złożenia wniosków o przydział białych certyfikatów. Jeśli świadectwa zostaną przyznane EDF Polska S.A. wypłaci spółdzielniom i wspólnotom uzgodnione wynagrodzenie. Wszystkie koszty związane z pozyskaniem świadectw ponosi EDF Polska S.A.
Wspólnoty, które nie podjęły wyzwania nie mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. Termin składania wniosków o białe certyfikaty upływa w styczniu przyszłego roku. Na wykonanie audytów pozostało bardzo niewiele czasu jeszcze tylko przez kilka dni można podpisywać umowy i czekać na pieniądze. Później można będzie tylko zazdrościć tym, którzy nie czekali.

Wczoraj, 8 listopada 2014r otrzymałem poniższą informację o tym jak się sprawa zakończyła:

Po 275 dniach pracy Urząd Regulacji Energetyki rozstrzygnął przetarg a 9 dni później ogłosił wyniki II przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać  świadectwa efektywności energetycznej. Do udziału w przetargu zgłoszono 484 oferty, z czego 169 zostało odrzuconych, 13 nie zostało wybranych a zwyciężyły pozostałe 302 projekty. Wśród zwycięzców znalazły się wszystkie przedsięwzięcia zrealizowane na terenie krakowskiego Żabińca. Przypomnijmy, w drugiej połowie 2012 r. krakowski MPEC S.A. wspólnie z EDF Polska S.A. zrealizowały na terenie Osiedla duży projekt polegający na likwidacji kotłowni gazowych i przyłączeniu budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. W wyniku tego przedsięwzięcia uzyskano znaczne oszczędności energii. Wykonawcy inwestycji zaproponowali spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym z terenu Osiedla wspólne ubieganie się o białe certyfikaty i podzielenie się ewentualnymi zyskanymi. Większość Wspólnot i jedna Spółdzielnia podjęły wyzwanie. EDF sporządził audyty efektywności energetycznej i zgłosił zrealizowane projekty do udziału w przetargu. Teraz po wygraniu Spółka wypłaci Spółdzielni i Wspólnotom mieszkaniowym uzgodnione wcześniej wynagrodzenie. Mieszkańcy, którzy zdecydowali o zmianie sposobu pozyskiwania ciepła zyskali więc nie tylko tańsze i bezpieczniejsze źródło zasilania ale również fundusze, które będą mogli przeznaczyć na dowolnie wybrany cel. Wielkimi przegranymi pozostają ci, którzy nie zmienili sposobu ogrzewania jak również ci, którzy zdecydowali się na ciepło z MPEC ale zrezygnowali z udziału w przetargu.

Ale, jak udało nam się dowiedzieć, dla uprawnionych jeszcze jest szansa na nadrobienie ubiegłorocznego… zaniechania.

Pin It