Notice: Undefined offset: 1177 in /home/krakgi/domains/krakowska.biz/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Notice: Trying to get property 'rules' of non-object in /home/krakgi/domains/krakowska.biz/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Notice: Undefined offset: 1177 in /home/krakgi/domains/krakowska.biz/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 613

Notice: Trying to get property 'rules' of non-object in /home/krakgi/domains/krakowska.biz/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 613

Niektóre spośród interpelacji zgłoszonych przez radnych podczas sesji 11 lutego Rady Miasta Krakowa.

 

Agata Tatara:

Radna interpelowała w dwóch sprawach. Pierwsza dotyczyła informacji, jaką otrzymała radna na temat sytuacji w jednej z bibliotek krakowskich. - Według tych informacji na terenie miejsca pracy urządzane są suto zakrapiane imprezy.
A jak wiadomo coś takiego nie może mieć miejsca. Mam nadzieję, że prezydent podejmie czynności wyjaśniające – mówiła Agata Tatara.

Małgorzata Jantos:

Radna interpelowała w dwóch sprawach. Pierwsza z nich dotyczyła korzystania z procedury partnerstwa publiczno-prywatnego. – Wiele miast, nawet znajdujących się w obrębie województwa małopolskiego korzysta z tej procedury. W taki sposób budowane są między innymi więzienia, szkoły, budynki sądów. Bardzo proszę prezydenta o przyjrzenie się temu zjawisku, gdyż Kraków mógłby wiele skorzystać na partnerstwie publiczno-prywatnym – mówiła radna Małgorzata Jantos.
Dodatkowo radną interesowało, czy miasto posiada jeszcze lokale należące do placówek oświatowych, w których mieszkają pracownicy szkół lub innych instytucji oświatowych. – Ile jest takich lokali? Ilu mieszka w nich pracowników? – pytała radna.
Radna pytała prezydenta także o udział miasta w konkursie „Samorząd Przyjazny Seniorom”. – Czy Kraków zgłosił się do tego konkursu? Jeśli tak, to jak miasto przygotowuje się do tej akcji, co robi dla seniorów? – dopytywała Małgorzata Jantos.

Michał Drewniaki:

Radny interpelował w sprawie Parku Kulturowego powstającego na terenie Nowej Huty. Dopytywał prezydenta, jaki wpływ będzie mieć powstanie Parku Kulturowego na działania związane z projektem „nh2”. Projekt ten to porozumienie pomiędzy krakowskimi uczelniami wyższymi a samorządem wojewódzkim. Uczelnie pomogą w realizacji projektu inwestycyjnego na poprzemysłowych terenach huty w Krakowie. Zgodnie z planami ma tam powstać „laboratorium inteligentnego miasta i innowacyjnej gospodarki”. Projekt ten zakłada rewitalizację kilku tysięcy hektarów w Nowej Hucie. Według władz w perspektywie wielu lat na tym obszarze będzie szansa na stworzenie około 30-40 tys. miejsc pracy, nie tylko dla mieszkańców Krakowa, ale także gmin ościennych.


Wojciech Krzysztonek:

Radny interpelował w sprawie kłopotliwego skrzyżowania przy ulicach Sołtysowskiej i Centralnej.
– Skrzyżowanie nie jest wydolne ze względu na duże obciążenie komunikacyjne w tym rejonie. Warto, by powstało w tym miejscu rondo. Natężenie będzie tam wzrastało, gdyż jest to teren bardzo mocno zagospodarowany przez mieszkańców i inwestorów – mówił Wojciech Krzysztonek. Radny dodał, że należałoby dojść do porozumienia z deweloperami, którzy tam lokują duże inwestycje, aby oni również przekazali fundusze na poprawę komunikacji w okolicy.
Dodatkowo radny interpelował w sprawie, którą mu zgłosili mieszkańcy ul. Kamionka, którzy są  użytkownikami działek pracowniczych. Zgodnie z nowymi normami musieli oni okazać akty własności, jednak takich pism nie posiadają, gdyż zakład pracy dawno upadł. – Chciałbym bardzo pomóc działkowiczom, którzy od 30 lat użytkują już swoje działki. Nie chciałbym, aby ci ludzie zostali pozbawieni miejsca, któremu poświęcają swój czas, energię i zainteresowanie. Mam nadzieję, że prezydent przychyli się do mojej prośby i zarządzi spotkanie przedstawicieli wydziału skarbu miasta wraz z działkowiczami – interpelował Wojciech Krzysztonek.


Anna Szybist:

Radna prosiła prezydenta o informację, w jakim terminie planowana jest wycinka drzew i krzewów związana z budową parkingu na pl. Inwalidów, oraz informację ile wizyt odnotowała witryna www.dialogspołeczny.pl.


Józef Pilch:

Radny interpelował w sprawie Klubu „Dukat” w Grębałowie, który przynależy do Ośrodka Kultury Nowa Huta. Stan techniczny budynku jest bardzo zły i jego dalsze użytkowanie stwarza niebezpieczeństwo dla pracowników, a przede wszystkim dzieci korzystających z zajęć w tej placówce. – Odpadający tynk, wilgoć i grzyb to nie są warunki dla dzieci. Klub ma bardzo dobrą opinię. Tworzą go wykwalifikowani pracownicy, a działalność klubu prowadzona jest w sposób prężny. Dlatego nie wyobrażam sobie, żeby można było zaniedbać to miejsce. Bardzo proszę o zwrócenie uwagi i pomoc w wyremontowaniu budynku – mówił Józef Pilch.

Arkady Rzegocki:

Radny prosił prezydenta o informacje w sprawie danych dotyczących spalania śmieci w Krakowie.
– Czy wiadomo jaki procent mieszkańców pali śmieci i zanieczyszcza w ten sposób powietrze? I ile razy i w jaki sposób interweniowała straż miejska? – pytał Arkady Rzegocki.

Barbara Nowak:

Radna interpelowała w imieniu Rzecznika Praw Uczniów, który zgłosił, że w Krakowie panuje bardzo duże zróżnicowanie opłat za posiłki w szkołach. Część z uczniów opłaca w szkole obiady wliczając w to opłatę za działalność stołówek (energia elektryczna, pensje, gaz). Inni zaś uczniowie płacą tylko za tzw. wsad do kotła. – Proszę o opinie dlaczego tak się dzieje, a najlepiej o ujednolicenie tych opłat – wnioskowała Barbara Nowak.

Pin It