Prezydent Polski według artykułu 130 Konstytucji obejmując urząd składa następującą przysięgę: „Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem“

Natomiast artykuł 28 konstytucji mówi:

1.Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu.

2.Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony.

3.Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego.

4. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej.

5. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.

Te dwa przepisy konstytucyjne określają zarówno pozycję i obowiązki prezydenta Rzeczypospolitej jak i rolę symboli narodowych jakim są godło i barwy narodowe. Skoro barwa i godło podlegają ochronie prawnej, a prezydent ma strzec niezłomnie godności Narodu to jest to równoznaczne z tym, że Prezydent nie może mieć do czynienia na jakimkolwiek gruncie, ani towarzyskim, ani medialnym ani też oficjalnym czy nieoficjalnym z ludźmi, którzy zostali uznani winnymi znieważaniu godła czy barw. A takim człowiekiem jest ob. Wojewódzki Jakub, s. Bogusława, lat 52, urodzony w Koszalinie, zajmujący się  zawodowo występami w telewizji. Sąd skazał telewizję w której ów daje występy za winną znieważenia barw, pośrednio także komediant jest także winnym w oczach sądu. Jego brak zdolności honorowej jest bezsporny – nikt kto jest patriotą nie może podać temu człowiekowi ręki, ani zadawać się z nim.

Jeśliby prezydent Komorowski na serio traktował swoje obowiązki wobec Narodu, to nie powinien nigdy znaleźć się nawet w pobliżu osobnika o danych osobowych wymienionych wyżej, a co dopiero brać udział w programie rozrywkowym prowadzonym przez tego […].

Udział w tym programie prezydenta Polski, mającego konstytucyjny obowiązek strzec godności Narodu jest temu Narodowi plunięciem w twarz i pokazaniem o co tak naprawdę p. Komorowskiemu chodzi – o utrzymaniu się na dobrze płatnej synekurze z pomocą wszelkich niegodziwych środków, także z pomocą infamisów, takich jak Wojewódzki Jakub, s. Bogusława, wzrost wysoki, oczy piwne, znaków szczególnych brak.

Tekst ukazał się na Salon24 w dniu 19 maja 2015r

Pin It