Spory o miejsca na listach teoretycznie zjednoczonej prawicy. Kulisy24.com dotarły do tajnego aneksu, w którym Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro oraz Jarosław Gowin bardzo dokładnie dzielili miejsca na listach. Porozumienie zostało zawarte 19 lipca zeszłego roku. Dokument ma osiem stron, z czego pięć to aneks, w którym opisano kto, w jakim okręgu i z którego miejsca będzie startował w wyborach. W porozumieniu politycy umawiają się nie tylko na wybory do Sejmu i Senatu w 2015 roku, ale nawet na eurowybory w 2019 roku. Podpisując dokument Ziobro i Gowin chcieli sobie zagwarantować po 10 „biorących” miejsc do Sejmu i po 5 do Senatu.

Tajny aneks jest powodem sporów, bo właśnie kończone jest układanie list prawicy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że z list wypadli znani politycy, m.in. Andrzej Dera czy Paweł Kowal. W aneksie czytamy, że w wyborach miała też startować Elżbieta Jakubiak. Tyle że sama dowiedziała się o tym w zeszłym tygodniu.  Dokument jest tajny i większość polityków prawicy nigdy nie miała do niego dostępu. Poniżej pełna treść aneksu o podziale miejsc na listach. 

Aneks numer 1 do porozumienia między Prawem i Sprawiedliwością, Polską Razem oraz Solidarną Polską z dnia 19 lipca 2014 r.

Umawiające się strony, wykonując porozumienie pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, Polską Razem Jarosława Gowina oraz Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry z dnia 19 lipca 2014 r., ustalają następujące zasady współpracy w wyborach do organów samorządu terytorialnego w 2014 roku, do Sejmu i Senatu RP w 2015 r. oraz Parlamentu Europejskiego w 2019 roku:

1. Solidarnej Polsce Zbigniewa Ziobro i Polsce Razem przysługuje po 10 miejsc wchodzących w najbliższych wyborach do Sejmu RP oraz po 5 miejsc wchodzących w wyborach do Senatu RP.

2.  Strony definiują miejsce wchodzące jako odpowiadające ilości mandatów uzyskanych w danym okręgu przez PiS w 2011 roku, co oznacza, że jeśli PiS w danym okręgu zdobyło 5 mandatów – miejsca wchodzące od 1 do 5. Miejsce wchodzące do Senatu to okręg, w którym PiS uzyskało mandat w 2011 r.

3. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro i Polska Razem zastrzegają sobie prawo wymiany osób na listach ze wskazanych okręgów i miejsc przy zachowaniu zasad wynikających z parytetu płci i po uzyskaniu akceptacji Prawa i Sprawiedliwości.

4. Prawo i Sprawiedliwość na mocy porozumienia z dnia 19 lipca 2014 r. gwarantuje miejsce na listach w wyborach do Sejmu RP w 2015 r. następującym osobom:

a. Polska Razem

1. M. Zagórski – okręg siedlecki – miejsce nr 1

2. M. Cieślak – okręg kielecki miejsce nr 3–4

3. A. Dąbrowski – okręg wałbrzyski miejsce nr 2

4. A. Zasada – okręg wrocławski miejsce nr 3

5. J. Żalek – okręg podlaski miejsce nr 5 

6. J. Gowin – okręg krakowski miejsce ostatnie na liście

7. A. Mirecka-Katulska okręg koniński miejsce nr 2

8. J. Frankiewicz – okręg poznański miejsce nr 2

9. K. Iglicka-Okulska – okręg okołowarszawski miejsce nr 2 lub okręg warszawski nr 4 (do wyboru przez kandydatkę)

10. I. Michałek – okręg toruński miejsce nr 2

b. Solidarna Polska

1. Tadeusz Woźniak – okręg sieradzki miejsce nr 4

2. Józef Rojek – okręg tarnowski miejsce nr 4

3. Andrzej Dera – okręg kaliski miejsce nr 3

4. Patryk Jaki – okręg opolski miejsce nr 3

5. Jan Ziobro – okręg Bielsko Biała miejsce nr 3

6. Michał Wójcik – okręg katowicki miejsce nr 3

7. Beata Kempa – okręg wrocławski miejsce nr 4

8. Maria Kurowska – okręg przemyski miejsce nr 3

9. Zbigniew Ziobro – okręg Kielce ostatnie miejsce lub Senat okręg nowosądecki

10. Vacat

5. Prawo i Sprawiedliwość na mocy porozumienia z dnia 19 lipca 2014 r. gwarantuje kandydowanie w wyborach do Senatu RP w 2015 r. następującym osobom:

a. Polska Razem

1. Paweł Kowal – okręg Stalowa Wola

2. Adam Bielan – okręg Garwolin

3. Kazimierz Jaworski – okręg Rzeszów

4. Prof. Andrzej Stanisławek – okręg Lublin

5. Vacat – okręg Piotrków Tryb. nr 28

b. Solidarna Polska

1. Mieczysław Golba – okręg 58 Krosno – Jarosław

2. Jarosław Żaczek – okręg 14 Lublin – Ryki

3. Edward Siarka – okręg 36 Nowy Targ

4. Jacek Włosowicz – okręg 82 Miasto i powiat Kielce

5. Vacat – okręg 46 Siedlce

6. Polsce Razem i Solidarnej Polsce przysługuje do dwóch (nie mniej niż jedno) niewchodzących w każdym okręgu do Sejmu, w tym Arkadiusz Mularczyk – okręg Nowosądecki oraz Elżbieta Jakubiak.

7. Prawo i Sprawiedliwość na mocy porozumienia z dnia 19 lipca 2014 r. daje gwarancje poparcia następujących kandydatów na urząd prezydenta, burmistrza:

a. Andrzej Dera – Ostrów Wielkopolski

b. Józef Rojek – Tarnów (Ew.)

c. Jarosław Żaczek – Ryki

d. Tomasz Chojnacki – Bytom

e. Marek Waszkowiak – Konin

f. Marcin Ociepa – Opole

Solidarna Polska i Polska Razem zobowiązują się do popierania kandydatów na prezydentów i burmistrzów przedstawionych przez Prawo i Sprawiedliwość, w miastach w których Solidarna Polska lub Polska Razem korzystają z list Prawa i Sprawiedliwości.

8. Prawo i Sprawiedliwość gwarantuje w wyborach do Sejmików Województw 8 miejsc wchodzących dla Polski Razem (po dwa w województwach: małopolskim, podkarpackim i mazowieckim, po jednym w województwach lubelskim i podlaskim) oraz 12 miejsc potencjalnie biorących. Solidarnej Polsce przysługuje 10 wchodzących miejsc do sejmików, w tym gwarancje dotyczące tych miejsc ze strony PiS otrzymują dotychczasowi radni wojewódzcy (Sejmik Zachodniopomorski, Opolski i Śląski) oraz 12 miejsc potencjalnie biorących. Szczegóły ustali Zespół Roboczy w terminie do 25 lipca br.

9. Prawo i Sprawiedliwość gwarantuje Solidarnej Polsce i Polsce Razem po jednym miejscu w zarządzie województw, w których PiS będzie miał samodzielną większość, w tym: województwo małopolskie – A. Romanek (wicemarszałek województwa spoza sejmiku), województwo podkarpackie – Kazimierz Ziobro (wicemarszałek spoza sejmiku). Strony zgadzają się, by w województwach śląskim, opolskim i wielkopolskim kandydaci Polski Razem startowali z list samorządowych. Strony będą dążyły do utworzenia koalicji samorządowej.

10. W co drugim województwie, gdzie PiS będzie rządziło w koalicji, Solidarna Polska bądź Polska Razem otrzymają członka zarządu.

11. Prawo i Sprawiedliwość gwarantuje pozostałym stronom porozumienia po 20 miejsc wchodzących z miast na prawach powiatu. Przy czym definicja miejsc wchodzących do Sejmików i miast na prawach powiatu jest taka sama jak do Sejmu (pkt 2 niniejszej umowy)

12. Polsce Razem i Solidarnej Polsce przysługują co najmniej 2 miejsca niewchodzące w każdym okręgu do Sejmików Województw i Rad Miejskich na prawach powiatu.

13. Strony oświadczają, że będą dążyć do tego, aby w Warszawie i jej dzielnicach ich kandydaci kandydowali z jednej listy. Szczegóły listy warszawskiej określi niezwłocznie powołany do tego Zespół Roboczy.

14. Strony dodatkowo ustalają następujące miejsca gwarantowane, inne niż wymienione wyżej:

a. Polska Razem

1. Okręg tarnowski – nr 2 do sejmiku

2. Okręg krakowski – nr 1 do sejmiku

3. Miasto Kraków – wspólny kandydat na prezydenta oraz uzgodnione miejsca do rady miasta. Jeśli nie dojdzie do uzgodnienia co do miejsc do Rady Miasta, strony dopuszczają możliwość startu odrębnych komitetów.

4. 1 miejsce w zarządzie województwa vacat.

b. Solidarna Polska

1. Okręg nowosądecki – 2 do sejmiku (Paweł Śliwa)

2. Okręg podhalański – 3 do sejmiku (Marek Wierzba)

3. Miasto Kraków – wspólny kandydat na prezydenta oraz miejsce do rady miasta dla: A. Tatary miejsce nr 2, dzielnica 5 lub 4 ew. 1 oraz Mirosław Gilarski miejsce 3 w dzielnicy 8, 10, 11.

15. Polsce Razem przysługuje jedno miejsce nr 1 do Parlamentu Europejskiego w wyborach w 2019 roku. Solidarnej Polsce przysługuje 1 miejsce z okręgu mazowieckiego lub 2 z okręgu dolnośląskiego, albo nie niższe niż miejsce numer 3 z Małopolski do Parlamentu Europejskiego w wyborach w 2019 roku.

16. Limity finansowe dla kandydatów Polski Razem i Solidarnej Polski na miejscach wchodzących są nie mniejsze niż 12 tys. zł, a dwóch kandydatów stron może korzystać z limitu 24 tys. zł.

17. Polsce Razem i Solidarnej Polsce przysługują środki finansowe na specjalny fundusz ekspercki. Warunkiem wypełnienia tego ustalenia jest podniesienie dotacji na finansowanie partii politycznych.

18. Strony porozumienia zobowiązują się do uzupełniania nazwy swoich partii o wspólny moduł np.: „Porozumienie Polskie”

19. Strony porozumienia powołają zespół medialny, którego celem będzie koordynacja przekazu medialnego.

20. Strony powołają Zespół Koordynacyjny Porozumienia.

21. Zmiana zapisów niniejszego aneksu następuje za jednogłośną  zgodą stron.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości  Jarosław Kaczyński, Prezes Polski Jarosław Gowin, Prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro.

Tekst ukazał się na portalu:Kulisy 24 w dniu 4 września 2015r

 

PRZECZYTAJ

 📝 Najnowszy artykuł
18 Czerwca 2024

Zanim wejdzie w życie pakt migracyjny, rząd Tuska zgotuje Polakom imigracyjny armagedon

1. Pakt migracyjny, na który zgodził się ostatecznie w maju rząd Tuska, wejdzie w życie wprawdzie dopiero od stycznia 2026 roku, ale już w ostatnich tygodniach widać, że presja migracyjna na Polskę, wyraźnie się nasiliła. Dzieje się to zarówno na granicy z Białorusią, która jak wszystko na to wskazuje stała się mniej szczelna, niż było podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale niestety także na granicy z Niemcami, gdzie niemiecka policja,

...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 2 minuty i 28 sekund.)


18 Czerwca 2024

Zanim wejdzie w życie pakt migracyjny, rząd Tuska zgotuje Polakom imigracyjny armagedon

(115) Zbigniew Kuźmiuk

1. Pakt migracyjny, na który zgodził się ostatecznie w maju rząd Tuska, wejdzie w życie wprawdzie dopiero od stycznia 2026 roku, ale już w ostatnich...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 2 minuty i 28 sekund.)


10 Czerwca 2024

Tusk konsumuje i chińska strategia PiS-u

(351) Sławomir Jastrzębowski

W poniedziałek rano znane były oficjalne wyniki: KO -37,06 proc. (21 mandatów) ; PiS – 36,16 proc. (20 mandatów) – niecały 1 punkt procentowy...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 3 minuty.)


07 Czerwca 2024

NASZ WYWIAD. Szeremietiew: To jest nieprawdopodobnie silne uderzenie w żołnierskie morale. Chcą z Polski zrobić państwo upadłe

(392) Robert Knap

„Armia w takiej sytuacji zwyczajnie nie istnieje, rozsypuje się. Wierzyć się nie chce, że w III Rzeczypospolitej Polskiej mogło dojść do takiej...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 4 minuty i 47 sekund.)


06 Czerwca 2024

NASZ WYWIAD. Kamiński: Mamy do czynienia z tępą, nadgorliwą działalnością prokuratury. Tusk i Kosiniak-Kamysz kłamią

(508) Robert Knap

„To jest uderzenie w nasze bezpieczeństwo i za to ponoszą odpowiedzialność ci prokuratorzy i politycy, którzy doprowadzili do takiej sytuacji” -...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 3 minuty i 42 sekundy.)