W sobotę 10 listopada 2012 roku o godz. 10.00 w Katedrze St. Marys w Sydney odbyła się uroczysta msza święta upamiętniającą rocznice odzyskania niepodległości przez Polskę. Msza św. była koncelebrowana przez polskich księży pracujących w Sydney w obecności Konsula Generalnego RP.

Obecni byli również przedstawiciele stowarzyszeń polonijnych, harcerze, polonijne zespoły taneczne ( Lajkonik, Syrenka, Podhale, Kujawy ).

Msza św. rozpoczęła się wejściem pocztów sztandarowych i przedstawicieli w/w organizacji. W homilii podkreślono historyczne znaczenie tego święta z komentarzem do współczesnej sytuacji politycznej Polski. Po zakończonej mszy św. odśpiewano ? Boże coś Polskę? i procesja wiernych udała się pod pomnik błogosławionego Jana Pawła II, gdzie wszyscy zebrani odśpiewali hymn narodowy.

  • sydney_1.jpg
  • sydney_2.jpg
  • sydney_3.jpg
  • sydney_4.jpg
  • sydney_5.jpg
  • sydney_6.jpg
  • sydney_7.jpg
  • sydney_8.jpg
Pin It