W domu im. Józefa Piłsudskiego na krakowskich Oleandrach  wedle oficjalnych informacji nic nie ma. Jest spór. Publika w zasadzie nie wie o co. Jak nie wiadomo o co, to przysłowie wyjaśnia o co zapewne chodzi. Pozostaje tylko rozważyć pytanie o to, kto chce zyskać materialnie ? bo wartością tą nie dysponuje.

Pechowo się składa, że pamiętam czas lat 80-tych i dlatego byłem na tym opłatku.

Tam gdzie wedle oficjalnych wiadomości ? nie ma nic.

Tam, gdzie ponoć nic nie ma, jest Muzeum, są zbiory ? choć ponoć wiatr hula ? a tu sztandary są w specjalnych gablotach i w warunkach gwarantujących ich profesjonalne przechowanie. I nie tylko oczywiście. Trzy piętra.

W tym tekście nie miejsce na podejmowanie opowieści o sporach, choć taki na przykład argument że Związku Legionistów nie ma, bo nie żyją Legioniści, sam w sobie jest chyba wystarczająco kompromitujący i dowodzący braku rzeczywistych argumentów. Emocjonalne i nośne pijarowsko używanie określenia ?uzurpatorzy? jako żywo przypomina używanie argumentów ad persona w miejsce podejmowania dyskusji, wręcz technicznej i rzeczowej, w innych sprawach.  Stara to technika socjotechniczna a właściwie sztuczka ucieczki przed rzetelnym postawieniem każdej sprawy.  

Zdjęcia, które załączam, są jak mi się wydaje wystarczającą dokumentacją, że zebrani na opłatku to ani nie jest to towarzystwo czysto geriatryczne, ani nie malutka grupa oszołomów. Spory tłumek ludzi, harcerzy i szwadron ułanów, chóry młodzieżowe ? przepięknie śpiewające znakomicie i niestandardowo zaaranżowane kolędy i pastorałki ? nie ściąga przecież wielkie nic.

Opłatek i kolędowanie to nie czas na rozważanie kontrowersji, ale i dobra okazja do wykazania kłamstwa mówienia o takim niby ?niczym?, czym się zadziwia każdy, kto wcześniej wiedząc, że jest tu nie ma niczego, a w rzeczywistości widzi niebanalne i wartościowe jednak ?coś?

Coś - nie leżącego w politycznej poprawności, bo operujące myślą o patriotyzmie przez pryzmat triady Bóg, Honor i Ojczyzna?

To może dlatego chce się to miejsce zamazać z rzeczywistości?

 

  • leguny_1.jpg
  • leguny_2.jpg
  • leguny_3.jpg
  • leguny_4.jpg
  • leguny_5.jpg
  • leguny_6.jpg
Pin It