Żabiniec

Trzy lata temu dnia 1 kwietnia 2015 roku Rada Miasta Krakowa podjęła rezolucję  w sprawie wybudowania przejścia dla pieszych z Żabińca na ulicę Langiewicza. Z wnioskami do prezydenta wystąpiły uprzednio wspólnoty mieszkaniowe z Al. 29- Listopada i Żabińca z podpisami kilkuset mieszkańców Krakowa.  Rezolucję zgłosił Klub radnych prezydenta Krakowa i została ona przyjęta jednogłośnie przez wszystkich obecnych na sali obrad radnych. Na polityczne zapotrzebowanie pisały (falami) o problemie wydawane dla krakowian gazety i informowały lokalne rozgłośnie radiowe oraz ośrodek Telewizji Polskiej. 

Czytaj więcej...

Prawie codziennie – idąc na zakupy na Plac Imbramowski - widzę taki obrazek. Sznur stojących samochodów i zatruwających spalinami nasze osiedle Żabiniec powoduje, że zadaję sobie i Państwu pytanie dlaczego pchacie się samochodami w te dwie wąziutkie uliczki z progami i zwężeniem na wysokości szkoły 107 mając do dyspozycji równoległą szeroką , trójpasmową ulicę Opolską. To przecież strata czasu, benzyny i zepsuty humor na cały dzień.

Czytaj więcej...

ZESTAWIENIE FAKTÓW : Kładka oś Żabiniec – ul. Langiewicza,   dla postępowania wyjaśniającego Urzędu Miasta KRAKOWA

1. PISMO z dnia 19.12.2005r – Społecznego Komitetu Budowy Wodociągów i Kanalizacji ul. Żabiniec 99 do PKP Linie Kolejowe S.A. dot. „uregulowania przejścia pieszego popod most kolejowy Kraków-Warszawa na odcinku Żabiniec-Langiewicza”. Wniosek Komitetu o „wybudowanie połączenia z już istniejącym przejściem na działki pracownicze kolejowe”. Załączono wówczas odręczne rysunki techniczne.

Czytaj więcej...

Niestety nie o taką modę, nam mieszkańcom osiedla chodzi. Odnotowałem –z umiarkowanym uznaniem – tekst na temat osiedla Bartosza Dybały – zamieszczony w „Gazecie  -Dzienniku”: Kraków. Osiedle Żabiniec niczym wyspa, którą odcięto od komunikacji. Ale widać, że Autor nie jest mieszkańcem osiedla a informacji o osiedlowych warunkach zasięgał u Jakuba Koska - mieszkańca osiedla Azory. Z tekstu jednak wyraźnie widać, bezradność  podwójnego radnego PO Jakuba Koska odnośnie ul. Miłosza, kładki do ulicy Langiewicza, czy przebudowa schodów z osiedla z ulicy Zdrowej do ulicy Opolskiej na wprost Placu Imbramowskiego. 

Czytaj więcej...

Mamy jeszcze lato więc jeszcze nie bardzo widać co nas będzie czekać już za miesiąc, gdy we wrześniu zacznie się rozwożenie osiedlowej dziatwy szkolnej do okolicznych szkół a w październiku licznie ściągną wynajmujący tu mieszkania – studenci.  O pilnej potrzebie budowy szkoły na osiedlu piszemy w naszej gazecie od kilku lat. Niestety bezskutecznie nasz głos jest  zupełnie przez władze miasta ignorowany. Kilkanaście nowych bloków zasiedlanych przez młodych ludzi powoduje, że od problemu budowy szkoły na osiedlu i tak nie uciekniemy.

Czytaj więcej...