Żabiniec

Fort znajduje się tuż przy granicy Żabińca. Urząd Miasta Krakowa przystępuje obecnie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rogatka Warszawska” a każdy ma prawo do złożenia wniosku do projektu.  Od kilku lat,  trwa walka mieszkańców i Rady Dzielnicy 1 o wprowadzenie zakazu zabudowy terenu „fortu luneta warszawska” i uniemożliwienie tym samym wybudowania trzech  nowych budynków przez obecnego właściciela terenu.

Prawie codziennie – idąc na zakupy na Plac Imbramowski - widzę taki obrazek. Sznur stojących samochodów i zatruwających spalinami nasze osiedle Żabiniec powoduje, że zadaję sobie i Państwu pytanie dlaczego pchacie się samochodami w te dwie wąziutkie uliczki z progami i zwężeniem na wysokości szkoły 107 mając do dyspozycji równoległą szeroką , trójpasmową ulicę Opolską. To przecież strata czasu, benzyny i zepsuty humor na cały dzień.

Trzy lata temu dnia 1 kwietnia 2015 roku Rada Miasta Krakowa podjęła rezolucję  w sprawie wybudowania przejścia dla pieszych z Żabińca na ulicę Langiewicza. Z wnioskami do prezydenta wystąpiły uprzednio wspólnoty mieszkaniowe z Al. 29- Listopada i Żabińca z podpisami kilkuset mieszkańców Krakowa.  Rezolucję zgłosił Klub radnych prezydenta Krakowa i została ona przyjęta jednogłośnie przez wszystkich obecnych na sali obrad radnych. Na polityczne zapotrzebowanie pisały (falami) o problemie wydawane dla krakowian gazety i informowały lokalne rozgłośnie radiowe oraz ośrodek Telewizji Polskiej. 

Niestety nie o taką modę, nam mieszkańcom osiedla chodzi. Odnotowałem –z umiarkowanym uznaniem – tekst na temat osiedla Bartosza Dybały – zamieszczony w „Gazecie  -Dzienniku”: Kraków. Osiedle Żabiniec niczym wyspa, którą odcięto od komunikacji. Ale widać, że Autor nie jest mieszkańcem osiedla a informacji o osiedlowych warunkach zasięgał u Jakuba Koska - mieszkańca osiedla Azory. Z tekstu jednak wyraźnie widać, bezradność  podwójnego radnego PO Jakuba Koska odnośnie ul. Miłosza, kładki do ulicy Langiewicza, czy przebudowa schodów z osiedla z ulicy Zdrowej do ulicy Opolskiej na wprost Placu Imbramowskiego.