Żabiniec

Pierwsi mieszkańcy osiedla mieli wątpliwe szczęście korzystać z wody ze studni głębinowej. Jak Spółdzielnia Mieszkaniowa ?Ziemi Krakowskiej? w miarę normalnie egzystowała, to nie było problemów z wodą. Niestety od 2011r sytuacja stała się  nie do wytrzymania, ze względu na awarie zasilania pomp ze studni.

Setki złożonych podpisów w Magistracie w sprawie budowy drugiego wyjazdu z naszego osiedla w zasadzie zostało zmarnowanych. Radna Grażyna Zamorska zbierała podpisy pod wnioskiem o wybudowanie drugiego wyjazdu łączącego ul. Żabiniec poprzez tory kolejowe do ul. Miłosza.