Władze Aeroklubu Krakowskiego naznaczyły dzisiejszą sobotę  jako dzień najlepszy do konferowania na walnym zgromadzeniu. Przybywający piloci na lotnisko  witając się szczerze ściskali swoje dłonie. Już przecież wiosna, temperatura dnia jakby nie potwierdzała radości pobudki do życia całej przyrody.

 Lotnicy zebrani w hangarze lotniska Pobiednik rozpoczęli walne zgromadzenie o godzinie 10.00 . Władze Aeroklubu Krakowskiego przygotowały sprawozdanie z działalności w krótkich treściwych słowach. Ze słów tych wynikała troska o przyszłość bo przecież po to jest walne zgromadzenie, żeby wykreować najlepsze strategiczne rozwiązania dla lotników . Ten skrawek nieba nad Pobiednikiem musi być radością z odnoszonych sukcesów . Pamiętamy przecież zakończenie sezonu gdzie pilot, piękna młoda kobieta, odnosi pełny sukces w lądowaniu na celność, zajmując zaszczytne pierwsze miejsce.

Jest to Pani pil. Katarzyna Gumula(drugie zdjęcie)  studentka pierwszego roku Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych wydziału lotnictwa cywilnego w Dęblinie. W tym roku zostaje samolotowym członkiem kadry juniorów . Bakcyl latania Pani Katarzyna wynosi z domu rodzinnego ? ojciec pilot motolotniarz  a mama skoczek spadochronowy. Pomimo swych 20 lat jest już znanym i cenionym  działaczem w Aeroklubie Krakowskim do którego wstąpiła w 2010 roku.

Dobrym znajomym Pani Katarzyny jest Pan pil. Marcin Wieczorek (trzecie zdjecie)  z którym dzieli ławę Szkoły Orląt i oboje są pilotami Aeroklubu Krakowskiego . Rodzina Wieczorków to historia lotnictwa bardzo  niezwykła w dzisiejszych czasach . Krótki rys tej historii: najstarszy z trzech braci Marian zaraził lotnictwem swoich braci. Bracia śp. Wacław i najmłodszy Krzysztof  do latania przekonali swoje dzieci i obecnie jest 7-miu członków rodziny czynnie  latających pilotów. Syn śp. Wacława, Michał jest najmłodszym mistrzem świata w lataniu precyzyjnym. Zdobył złoto którego ojcu w karierze lotniczej  brakło. Pan pil. Marian Wieczorek, ten najstarszy z Wieczorków, jest jednym z czterech instruktorów wyszkolonych w Seattle latajacych na samolotach  Boeing 787 Dreamliner. Czynnych członków Aeroklubu Krakowskiego jest około 150 ?ciu  tworzących sekcje szybowcową, samolotową i balonową. Jakie sukcesy tych wspaniałych ludzi czekają przekonamy się niebawem, bo już nadchodzi wiosna a z nią sezon lotniczy. Składam wszystkim pilotom szczere życzenia ?tyle startów co lądowań?. Jaka będzie pogoda i jakie sukcesy osiągną nasi krakowscy piloci spróbuję na bieżąco informować czytelników.

 

  • aero_1.jpg
  • aero_2.jpg
  • aero_3.jpg
  • aero_4.jpg
  • aero_5.jpg
  • aero_6.jpg

Autorem tekstu i zdjęć jest pilot myśliwski samolotów naddźwiękowych  Tadeusz Gola.

Pin It