Na krakowskim Kazimierzu przy ul.Józefa 17  odbył się wernisaż malarski, tego sympatycznego duetu konserwatorów dzieł sztuki. Mogliśmy podziwiać ich niezwykle ciekawe  malarstwo własne.

Już sam tytuł wystawy ?W słońcu i w świetle świec? jest  niezwykle intrygujący i zagadkowy, jednak w pełni oddaje  tak różny temperament  tych dwojga artystów. Prace Piotra to ?W słońcu ??  pejzaże, a  prace Eli to ?Świetle świec?? portrety. W jego pejzażach  widać fascynację przyrodą , zwłaszcza drzewami ,ale co ciekawe szczególnie wyeksponowane są przez artystę nieuładzone  konary  drzew z zaznaczoną fakturą gałęzi. Liście są jakby cofnięte do tyłu, a nawet i kwiaty na kwitnących jabłoniach.

Jak widać bez względu na porę roku Piotra Konczarka  twórczo inspiruje piękno natury, jej doskonałość, a zarazem dociekanie jej tajemniczości. Jego  obrazy,  tak jak wiersz Leopolda Staffa,  mówią do nas ?O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa?

Ela natomiast wprowadza nas w tajemnicę  światła i mroku. Zafascynowana malarstwem Caravaggia  i tak charakterystycznym dla niego ?piwnicznym oświetleniem? stara się nam  w swoich portretach-szczególnie tych biesiadnych -uzmysłowić tajemniczość materii poprzez operowanie światłem świec. Ciemność w jej obrazach nabiera znaczenia symbolicznego, a partie objęte światłem tworzą jakby niewielkie wyspy jasności. To wszystko sprawia ,iż jej obrazy są jak nokturny na tle poetyckiej ciemności nocy. Oprócz obrazów ?nocnych?  są także obrazy ?dzienne?. Szczególną  uwagę zwraca  portret  kobiety z dzieckiem. Jest to płótno dużego formatu 3x 1,60  zawierające tylko dwie postacie kadrowane z bardzo bliskiego dystansu i w ten sposób wypełniające całą płaszczyznę, dotykając niemal ram.

Zaciekawił mnie też portret mężczyzny w kontuszu , którym okazał się być obecny właściciel Pałacu w Zielonkach pod Warszawą,  potomek rodu Lasotów. A skąd ta znajomość ? ?otóż Ela w 2005 r brała udział w pracach  konserwatorskich  tego pałacu i  przyjaźń ta przetrwała do dzisiaj. W pałacu odbywa się szereg imprez kulturalnych , a do najznamienitszych należą XIX ?wieczne bale sylwestrowe ,oczywiście w strojach epokowych, gdzie jedną z atrakcji jest taniec ze świecami. Na wystawie oprócz  kameralnych portretów rodzajowych z  pałacu jest również portret córki, obecnego właściciela pałacu, grającej  na zabytkowym pianinie.

Oprawę muzyczną wernisażu zapewnił również duet ,tym razem artystów muzyków, z zespołu ?Pozytywka?. Ta  nader ciekawa wystawa za sprawą  właścicielki  lokalu p.Wandy Kalbarczyk  będzie trwała aż do czerwca, dlatego też zachęcam Państwa do wybrania się w któryś wiosenny wieczór, na krakowski Kazimierz, na spotkanie z tą niezwykłą  sztuką.

 • duet_0i.jpg
 • duet_1.jpg
 • duet_2.jpg
 • duet_3.jpg
 • duet_4.jpg
 • duet_5.jpg
 • duet_6.jpg
 • duet_7.jpg
 • duet_9.jpg
 • duet_9a.jpg
 • duet_9b.jpg
 • duet_9c.jpg
 • duet_9d.jpg
 • duet_9e.jpg
 • duet_9f.jpg
 • duet_9g.jpg
 • duet_9h.jpg
 • duet_9j.jpg
 • duet_9k.jpg
 • duet_9m.jpg
 • duet_9n.jpg
Pin It