Jutro (12 sierpnia, wtorek) uczestnicy Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej dotrą do Kielc. O godz. 14.00 odsłonięciem pomnika Marszałka Piłsudskiego na pl. Wolności w Kielcach zakończy się XLIX (34. po wojnie) Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej.

W programie uroczystości na pl. Wolności znalazły się: wręczenie odznak i nagród marszowych oraz uroczystość odsłonięcia konnego pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego z udziałem rodziny Marszałka, najwyższych władz państwowych, wojskowych, samorządowych oraz rodzin legionistów, apel poległych i rozwiązanie Marszu. Przypomnijmy, 6 sierpnia z krakowskich Oleandrów wyruszyli uczestnicy XLIX (34. po wojnie) Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. W Michałowicach (przy obelisku upamiętniającym obalenie słupów granicznych państw zaborczych przez żołnierzy I Kompanii Kadrowej) odbył się apel z udziałem władz państwowych, wojskowych i samorządowych. Po nim Marsz ruszył w kierunku Kielc. W kolejnych dniach jego uczestnicy przeszli przez: Słomniki, Miechów, Książ Wielki, Wodzisław, Jędrzejów, Chojny nad Nidą, Chęciny, Szewce, Bolechowice, Sitkówkę.

Tegoroczny Marsz zgromadził blisko 700 uczestników: młodzież ze Związku Strzeleckiego „Strzelec", harcerzy, uczniów szkół noszących imię Józefa Piłsudskiego, żołnierzy z jednostek Wojska Polskiego dziedziczących tradycje legionowe, a także kawalerzystów ze stowarzyszeń kultywujących tradycje ułańskie II RP. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęła Pani Karolina Kaczorowska, Małżonka ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej śp. Ryszarda Kaczorowskiego.

Marsz realizowany jest przez Związek Piłsudczyków we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa i Urzędem Miasta Kielce. Jego Komendantem jest Prezes Związku Jan Józef Kasprzyk.

W ramach obchodów 100. Rocznicy Legionowego Czynu Niepodległościowego oprócz Marszu zorganizowano szereg wydarzeń towarzyszących m.in.: Piknik Ułański na Błoniach, debatę w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. 4 sierpnia w magistracie odbyło się Spotkanie Pokoleń – rodzin dowódców legionowych, żołnierzy I Kompanii Kadrowej i uczestników Marszu biorących w nim udział od 1981 r. Na Kopcu Józefa Piłsudskiego na Sowińcu odbył się uroczysty Capstrzyk i Apel Pamięci, podczas którego uczestnicy Marszu złożyli w Kopcu ziemię z pól bitewnych oraz innych miejsc pamięci narodowej. 5 sierpnia odbyły się uroczystości w których wziął udział Prezydent RP Bronisław Komorowski: msza św. w Katedrze na Wawelu, a także 53. Lekcja Śpiewania na Rynku Głównym oraz koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Przy pomniku Marszałka Piłsudskiego odbył się apel wieczorny.

W programie obchodów 100-lecia wymarszu I Kompanii Kadrowej znalazły się także wystawy: Legiony Polskie 1914-1918. Wystawa w stulecie wybuchu Wielkiej Wojny i Czynu Legionowego (Muzeum Narodowe w Krakowie, Gmach Główny; do 30 sierpnia 2015); Dziś albo nigdy. Wielka Wojna i polskie dążenia niepodległościowe – wystawa plenerowa na pl. Szczepańskim (organizator: Archiwum Narodowe w Krakowie; do 18 sierpnia 2014); Kadrówka 1914-2014 – wystawa plenerowa na pl. o. Adama Studzińskiego (organizator: Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego; do 31 sierpnia 2014).

Zapraszamy także na wystawy: Żołnierze Legionów I Polskiej Organizacji Wojskowej w służbie Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej (organizator: Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa „Nila”; do 22 września 2014r.

Fieldorf – Legionista (Muzeum Armii Krajowej; do 22 września 2014); Legionowe kadry. Początki polskiego reportażu wojennego (Muzeum Historii Fotografii im. W. Rzewuskiego; do 30 września 2014).

Szczegółowe informacje o Marszu są dostępne na stronie: www.kadrowka.pl.

Pin It