Kultura

Koło PTTK „Krzeszowiacy” organizuje czternasty Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych „Zabytki Krakowa” Celem konkursu jest integracja niepełnosprawnych uczestników ze społeczeństwem poprzez przedstawienie ich możliwości twórczych, terapia poprzez sztukę jako jedna z ważnych form rehabilitacji i uspołecznienia dzieci i młodzieży specjalnej troski, poznanie zabytków Krakowa oraz zachęta do zdrowego trybu życia.


Murale mPomysł na Kazimierskie Murale Historyczne narodził się podczas przygotowywania XIII Święta Ulicy Józefa w 2014r., które organizowane było przy znacznej pomocy ze strony Rady Dzielnicy I Kraków Stare Miasto. Wstępny projekt zakładał wypełnienie 4-rech ślepych arkad w murze przy ul. Józefa 17 postaciami Króla Kazimierza Wielkiego, Esterki, Woja i Żyda, potem zagospodarowaliśmy piątą arkadę na postać patrona ulicy i tegoż święta - Cesarza Józefa II. Koszty związane z realizacją projektu, jak również procedury urzędowe nie pozwoliły na zrealizowanie go w 2014r.

O przeprowadzonej zbiórce na rzecz dzieci niepełnosprawnych pisałem kilka tygodni temu (https://krakowska.biz/ludzkie-losy/1380-szesnasta-zbiorka-dla-dzieci-specjalnej-troski-na-krakowskim-rynku) Otrzymaliśmy od organizatora zbiórki Janusza Bodzęty, reprezentującego Komitet Społeczny Koła PTTK nr 52" Krzeszowiacy Oddział Krakowski informację o jej wynikach. Zbiórka publiczna - kwesta przeprowadzana była w dniach 27XI - 31 XII 2015 na krakowskim rynku. Zbiórka została zgłoszona w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji pod nr: 2015/4260/KS.

Julian w karakulach miniJulian Cudziewicz urodził się w 1866 roku w Łuce Małej woj. Tarnopol. Zdobył staranne wykształcenie muzyczne. Ukończył Konserwatorium Lwowskie w 1891r. w klasie śpiewu u Walerego Wysockiego, następnie kontynuował studia w Wiedniu (1892-1895) pod kierunkiem prof. Waltera i Grinzbachera. Należał do grona wybitnych polskich śpiewaków przełomu XIX i XX wieku. Liczne artykuły i recenzje z prasy tamtego okresu (1891-1915) z bibliotek cyfrowych, przedstawiają Juliana Cudziewicza jako uznanego artystę śpiewaka – tenora, obdarzonego wielką muzykalnością, pięknym, mocnym głosem o ogromnej skali, a także świetną dykcją i prezencją sceniczną.

W dniach 21 i 22 grudnia 2015 roku jak co roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia odbywają się spotkania opłatkowe w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości przy ulicy Gimnazjalnej w Zakopanem. Tym razem spotkania opłatkowe młodzieży Zasadniczej Szkoły Zawodowej - Cechowej odbyły się w dwóch etapach ze względu na duża liczbę uczniów uczącej się w naszej szkole.