Dnia 17 października 2016 roku Komisja Architektury Rady Dzielnicy 1 podjęła postanowienie, o pozytywnym zaopiniowaniu wybudowania kładki z Żabińca na ul. Langiewicza w miejscu krzyżowania się dwóch linii kolejowych. Ale dodano że, w pierwszym etapie budowy bezzwłocznie należy wykonać tymczasowe (techniczne) przejście pod północnym przyczółkiem wiaduktu linii kolejowej w kierunku Warszawy - podkreślmy: to stwierdzenie znalazło się w projekcie Uchwały Rady Dzielnicy 1.

Postanowienie podjęto stosunkiem głosów 8 : 0 po wysłuchaniu opinii zgromadzonych okolicznych mieszkańców z Dzielnicy 1.

Na takie rozwiązanie zgodziła się Dyrekcja PLK PKP, szkicując je nawet w swoim piśmie do Rady Miasta Krakowa. Postanowienie podjęto stosunkiem głosów 8 : 0 po wysłuchaniu opinii zgromadzonych okolicznych mieszkańców z Dzielnicy 1.

Mieszkańcy Żabińca, powinni być także zainteresowani wiadomością że, kolejny prywatny właściciel pobliskiego wpisanego do rejestru zabytków FORTU „Luneta Warszawska” z 1850 roku przy Ul. Kamiennej, czyni zabiegi o uzyskanie zgody na likwidację wałów przeciwstoku, wycięcie drzew i wybudowanie trzech 6 piętrowych budynków na zdewastowanym terenie fortecznym. To trzeba nazwać po imieniu to: BARBARZYŃSTWO! Nie można na to pozwolić! Nie jest to sprawa tylko najbliższych mieszkańców, ale też IPN, SKOZK, Konserwatorów Zabytków, licznych stowarzyszeń, grup „ekologów” i ludzi zainteresowanych warunkami życia i wizerunkiem Krakowa.

W sprawie tej była interpelacja Radnej do prezydenta Majchrowskiego. Z odpowiedzi wynika że sprawa toczy się w urzędach.

 

Pin It