W swoim sprawozdaniu o czteroletnich dokonaniach na rzecz osiedla p. Franczak na pierwszym miejscu swoich dokonań napisał: „…Remont ul. Żabiniec,  ul. Prądnickiej, ul. Fieldorfa – Nila”.  Nie wiem jak było z innymi ulicami ale w stosunku do ul. Żabiniec radny Franczak przypisuje sobie nieswoje zasługi.  Chciałbym Czytelników zapoznać z listem jaki otrzymaliśmy w 2012 z ZIKiT . Była to odpowiedź na zarzuty radnej Grażyny Zamorskiej i naszej redakcji na utrudnienia komunikacyjne na ul. Żabiniec i należną mieszkańcom z tego tytułu rekompensatę.

Kraków, dnia 07.03.2012 r.

Dotyczy:  wjazdu samochodów ciężarowych na ul. Żabiniec.

 Pani

Grażyna Zamorska

(…) 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w odpowiedzi na pismo    z dnia 13.02.2012 r. (data wpływu do ZIKiT 14.02.2012 r.) dotyczące ruchu samochodów ciężarowych na ul. Żabiniec zawiadamia, że pismem nr ZIKiT/S/11578/12/DOR-036/8811  z dnia 10.02.2012 r. poinformowano Panią, że firma ATAL S.A. otrzymała od ZIKiT zezwolenie na wjazd samochodów ciężarowych na przedmiotową ulicę w związku z realizowaną inwestycją budowlaną.

Odnosząc się do tematu rekompensaty dla mieszkańców osiedla zawiadamiamy, że zadania ZIKiT jako zarządcy drogi publicznej zostały określone w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tekst jednolity z dnia 25 stycznia 2007 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 115) i dotyczą w szczególności przeciwdziałania niszczeniu dróg przez ich użytkowników. Tutejsza jednostka nie ma obowiązku jak też możliwości egzekwowania od Inwestorów rekompensaty dla okolicznych mieszkańców a wszelkie uzgodnienia dotyczące przedmiotowej Inwestycji ustalone zostały na etapie wydania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Jakiekolwiek roszczenia mieszkańców dotyczące ewentualnej rekompensaty powinny być ustalane bezpośrednio pomiędzy Radą Dzielnicy a Inwestorem.

Informujemy dodatkowo, że po wgłębnej analizie istniejącej dokumentacji firma Atal S.A. zawarła umowę z Gminą Miejską Kraków – Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w celu zapewnienia inwestycji niedrogowej dostępu do drogi publicznej oraz zagwarantowania wykonania uzbrojenia terenu – drogi w sposób wystarczający dla zamierzenia budowlanego, zgodnie z art. 61 ust. 5 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu      i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, tj.: realizacji drogi publicznej na odcinku od ulicy Konecznego do granicy działki Inwestora. Ponadto wspólnie z drugim Inwestorem - firmą Indexmetropolis Inwestycje Sp. z o.o. spółka komandytowa, firma Atal S.A. zobowiązana jest do bieżącego utrzymania nawierzchni jezdni eksploatowanych ulic na odcinkach z ograniczeniem tonażu a w przypadku ich znacznego zniszczenia do remontu drogi po zakończeniu inwestycji.

Dodatkowo zawiadamiamy, że na podstawie zgłoszeń mieszkańców został opracowany przez Inwestora Atal S.A. i zaopiniowany przez ZIKiT projekt tymczasowej zmiany w organizacji ruchu na podstawie, którego na okres realizowanych inwestycji zostaną zlikwidowane progi zwalniające na ul. Żabiniec i wyłączona z parkowania jedna strona ulicy (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 18:00 i w soboty w godz. 7:00 do 14:00).

Z-ca Dyrektora

  1. Dróg i Zarządzania Ruchem

Andrzej Olewicz

PRZECZYTAJ

 📝 Najnowszy artykuł
10 Czerwca 2024

Tusk konsumuje i chińska strategia PiS-u

W poniedziałek rano znane były oficjalne wyniki: KO -37,06 proc. (21 mandatów) ; PiS – 36,16 proc. (20 mandatów) – niecały 1 punkt procentowy różnicy. To amatorka firmy Ipsos ze swoim exit pollem w wieczór wyborczy. Oto kilka spostrzeżeń świeżo po wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Firma badawcza Ipsos odpowiedzialna za exit poll powinna zapaść się pod ziemię po kompromitującej wpadce stawiającą pod znakiem zapytania zatrudnienie jej

...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 3 minuty.)


10 Czerwca 2024

Tusk konsumuje i chińska strategia PiS-u

(329) Sławomir Jastrzębowski

W poniedziałek rano znane były oficjalne wyniki: KO -37,06 proc. (21 mandatów) ; PiS – 36,16 proc. (20 mandatów) – niecały 1 punkt procentowy...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 3 minuty.)


07 Czerwca 2024

NASZ WYWIAD. Szeremietiew: To jest nieprawdopodobnie silne uderzenie w żołnierskie morale. Chcą z Polski zrobić państwo upadłe

(376) Robert Knap

„Armia w takiej sytuacji zwyczajnie nie istnieje, rozsypuje się. Wierzyć się nie chce, że w III Rzeczypospolitej Polskiej mogło dojść do takiej...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 4 minuty i 47 sekund.)


06 Czerwca 2024

NASZ WYWIAD. Kamiński: Mamy do czynienia z tępą, nadgorliwą działalnością prokuratury. Tusk i Kosiniak-Kamysz kłamią

(497) Robert Knap

„To jest uderzenie w nasze bezpieczeństwo i za to ponoszą odpowiedzialność ci prokuratorzy i politycy, którzy doprowadzili do takiej sytuacji” -...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 3 minuty i 42 sekundy.)


06 Czerwca 2024

Premierze, albo dymisje, albo przyznanie się do kłamstwa. Czy Donald Tusk wiedział o zarzutach dla żołnierzy, gdy robił spektakl na granicy?

(658) Marek Pyza

Donald Tusk jeździ po terenach przygranicznych, ściska się z żołnierzami i strażnikami granicznymi, wygłasza tyrady o państwie stojącym za nimi...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 1 minuta i 46 sekund.)