W dniu 24.10.2014, w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II została oficjalnie otwarta podczyszczalnia ścieków, oparta na najnowocześniejszych, proekologicznych rozwiązaniach. To pierwsze tego typu rozwiązanie w regionie.

Zadanie współfinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W podczyszczalni  wykorzystywany jest  do dezynfekcji kwas nadoctowy. Zasadnicza zaletą tej technologii jest bardzo wysoka skuteczność jak i jej najmniejszy wtórny wpływ na środowisko i  zdrowie ludzi. Kwas nadoctowy ulega szybkiej biodegradacji w wyniku hydrolizy, rozpadu i redukcji, prowadząc do powstania produktów takich jak tlen, woda oraz bezpieczny (stosowany w przemyśle spożywczym) kwas octowy, co sprawia, że rozwiązanie to jest innowacyjne i  przyjazne również środowiska naturalnego. Koszt inwestycji wyniósł prawie 2,8 mln zł, z czego niemal 1,45 mln zł stanowiło dofinansowanie WFOŚ. Zastosowane rozwiązanie poparte jest pozytywnymi opiniami Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Śląskiej, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie.
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, od wielu lat dokłada starania nad prowadzeniem ciągłego rozwoju medycznego placówki, a co za tym idzie podnoszenie standardów posiadanej infrastruktury, nie zapominając przy tym o środowisku naturalnym. W ostatnich latach Szpital pozyskał środki z funduszy na ograniczenie wprowadzania szkodliwych substancji do środowiska naturalnego. Podjęto działania mające na celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów z prowadzonej działalności, przystosowania pomieszczenia do gromadzenia odpadów medycznych do wysokiego standardu europejskiego. W strategii Szpitala opracowano długoterminowy plany redukcji gazów cieplarnianych poprzez sukcesywną wymianę czynnika chłodniczego w urządzeniach klimatyzacyjnych. W planach jest również modernizacja kotłowni, która dostarcza parę do procesu sterylizacji. Nawiązano również współpracę z Uniwersytetem Rolniczym w zakresie edukacyjno-szkoleniowym, w celu  rewitalizacji otaczającej zieleni. Są to zadania z którymi Szpital w przyszłości będzie musiał się zmierzyć.
Inne (poza podczyszczalnią) większe inwestycje proekologicznych jakie w ostatnich latach Szpital przeprowadził przyczyniając się do ograniczenia wprowadzanych zanieczyszczeń do środowiska naturalnego, to:
1.     Termomodernizacja trzech pawilonów M - I, M - II i M – III w latach 2008/2009. Inwestycja nie tylko zabezpieczyła budynek przed dalszą degradacją czynników atmosferycznych, ale poprawiła estetykę, energochłonności budynków - zmniejszenie mocy zamówionej MW i zużycie ciepła GJ jakie Szpital dokonywał zakupu w MPEC. Pozyskane środki na inwestycję w części pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
2.    Wprowadzenie systemu selektywnej segregacji odpadów - proces rozpoczęto w roku 2006 i trwa nadal. System w Szpitalu wprowadzany był etapami i poprzedzany licznymi szkoleniami grup pracowników. Obecnie wysoki poziom segregacji odpadów pomógł Szpitalowi przyjąć wprowadzenie zmian w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które weszły w życie od 01.07.2013 r. Szpital był już na takie rozwiązanie przygotowany. Pozwoliło to zaoszczędzić środki finansowe, jakie Szpital mógł przeznaczyć na kolejne zadania dotyczące działań proekologicznych.

3.    Realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych publicznych, wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej”. Inwestycja finansowana jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Efektem ekologicznym jest ograniczenie wprowadzania zanieczyszczenia (CO2, SO2, NO2, CO). Zadanie to wykorzystuje odnawialnych źródeł energii – ciepło z gruntu (sondy gruntowe), ciepło z powietrza (powietrzny wymiennik ciepła) i ciepło odpadowe z instalacji wody lodowej dla klimatyzacji. W połączeniu z gazowymi pompami ciepła układ ten zapewnia całkowite pokrycie potrzeb na ciepłą wodę użytkową dla Szpitala. Dodatkowymi działaniami wypływającymi na zmniejszenie zużycia energii cieplnej, realizowanymi w ramach ww. projektu jest wymiana sieci zewnętrznych instalacji ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania wraz  z wymianą grzejników w 4 budynkach (878 szt.). Wymiana instalacji, izolacji, grzejników i zmniejszenie średnic, znaczącą wpływają na zmniejszenie zużycia energii cieplnej w Szpitalu.

  • szjp2_1.jpg
  • szjp2_2.jpg
  • szjp2_3.jpg
  • szjp2_4.jpg
  • szjp2_5.jpg
  • szjp2_6.jpg

PRZECZYTAJ

 📝 Najnowszy artykuł
10 Czerwca 2024

Tusk konsumuje i chińska strategia PiS-u

W poniedziałek rano znane były oficjalne wyniki: KO -37,06 proc. (21 mandatów) ; PiS – 36,16 proc. (20 mandatów) – niecały 1 punkt procentowy różnicy. To amatorka firmy Ipsos ze swoim exit pollem w wieczór wyborczy. Oto kilka spostrzeżeń świeżo po wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Firma badawcza Ipsos odpowiedzialna za exit poll powinna zapaść się pod ziemię po kompromitującej wpadce stawiającą pod znakiem zapytania zatrudnienie jej

...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 3 minuty.)


10 Czerwca 2024

Tusk konsumuje i chińska strategia PiS-u

(328) Sławomir Jastrzębowski

W poniedziałek rano znane były oficjalne wyniki: KO -37,06 proc. (21 mandatów) ; PiS – 36,16 proc. (20 mandatów) – niecały 1 punkt procentowy...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 3 minuty.)


07 Czerwca 2024

NASZ WYWIAD. Szeremietiew: To jest nieprawdopodobnie silne uderzenie w żołnierskie morale. Chcą z Polski zrobić państwo upadłe

(375) Robert Knap

„Armia w takiej sytuacji zwyczajnie nie istnieje, rozsypuje się. Wierzyć się nie chce, że w III Rzeczypospolitej Polskiej mogło dojść do takiej...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 4 minuty i 47 sekund.)


06 Czerwca 2024

NASZ WYWIAD. Kamiński: Mamy do czynienia z tępą, nadgorliwą działalnością prokuratury. Tusk i Kosiniak-Kamysz kłamią

(496) Robert Knap

„To jest uderzenie w nasze bezpieczeństwo i za to ponoszą odpowiedzialność ci prokuratorzy i politycy, którzy doprowadzili do takiej sytuacji” -...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 3 minuty i 42 sekundy.)


06 Czerwca 2024

Premierze, albo dymisje, albo przyznanie się do kłamstwa. Czy Donald Tusk wiedział o zarzutach dla żołnierzy, gdy robił spektakl na granicy?

(657) Marek Pyza

Donald Tusk jeździ po terenach przygranicznych, ściska się z żołnierzami i strażnikami granicznymi, wygłasza tyrady o państwie stojącym za nimi...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 1 minuta i 46 sekund.)