Józef PiechW Szkole Podstawowej im. Antoniny Tatar w Suchem można zobaczyć galerię poświęconą patronce szkoły, powstałą w ramach projektu pn.: Antonina Tatarówna - cicha bohaterka – Wielka Postać Podhala dofinansowanego w ramach PROW działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Gminę Poronin w partnerstwie ze Szkołą Podstawową im. Antoniny Tatar w Suchem oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Podtatrza.

Celem projektu jest przybliżenie szerokiej społeczności świadectwa działalności i dorobku szczególnie zasłużonej bohaterki Podhala Antoniny Tatarówny (1898-1958). Zasłużonego pedagoga, założycielki wielu instytucji w Suchem w tym m.in.: Domu Dziecka dla sierot wojennych, biblioteki, szkoły kilimiarskiej, koła gospodyń, stowarzyszenia KSM. Była też fundatorką Domu Rekolekcyjnego dla młodzieży katolickiej „Domu Orłów” w Suchem.

Antonina Tatarówna jest bardzo mało znana wśród współczesnej społeczności lokalnej. Była niestrudzonym pedagogiem, wychowawcą, działaczka katolicką i społeczną. Aktywnie działała na rzecz kultury ze szczególnym umiłowaniem dziedzictwa regionu, oraz szerzenia oświaty wśród mieszkańców Podhala.

W czasie wojny zaangażowała się w pomoc dla lotników polskich,   czym naraziła się na prześladowania ze strony gestapo. Przed wojną została odznaczona Krzyżem Zasługi, przez Prezydenta Rzeczypospolitej   Ignacego Mościckiego, który złożyła jako wotum w kościele parafialnym w Poroninie.

Żyła bardzo skromnie, pozostawiając po sobie wdzięczność ludzi, których była dobrodziejką . W 2003 roku Antonina Tatarówna została patronką Szkoły Podstawowej w Suchem.

 • Szkola_i_Przedszkole_w_Suchem_001
 • Szkola_i_Przedszkole_w_Suchem_003
 • Szkola_i_Przedszkole_w_Suchem_004
 • Szkola_i_Przedszkole_w_Suchem_005
 • Szkola_i_Przedszkole_w_Suchem_006
 • Szkola_i_Przedszkole_w_Suchem_007
 • Szkola_i_Przedszkole_w_Suchem_009
 • Szkola_i_Przedszkole_w_Suchem_010
 • Szkola_i_Przedszkole_w_Suchem_011
 • Szkola_i_Przedszkole_w_Suchem_012
 • Szkola_i_Przedszkole_w_Suchem_013
 • Szkola_i_Przedszkole_w_Suchem_014
 • Szkola_i_Przedszkole_w_Suchem_015
 • Szkola_i_Przedszkole_w_Suchem_016
 • Szkola_i_Przedszkole_w_Suchem_018

 

Pin It