O przeprowadzonej zbiórce na rzecz dzieci niepełnosprawnych pisałem kilka tygodni temu (https://krakowska.biz/ludzkie-losy/1380-szesnasta-zbiorka-dla-dzieci-specjalnej-troski-na-krakowskim-rynku) Otrzymaliśmy od organizatora zbiórki Janusza Bodzęty, reprezentującego Komitet Społeczny Koła PTTK nr 52" Krzeszowiacy Oddział Krakowski informację o jej wynikach. Zbiórka publiczna - kwesta przeprowadzana była w dniach 27XI - 31 XII 2015 na krakowskim rynku. Zbiórka została zgłoszona w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji pod nr: 2015/4260/KS.

Darczyńcy ofiarowali nam kwotę 15 090,89 zł, przy czym koszty jej przeprowadzenia wyniosły 816,37 zł. Złożyły się na nie wydatki na: organizację, reklamę, transport, łączność oraz słodycze do rozdawania podczas kwesty. Dochód w wysokości 14 274,52 zł spożytkowany zostanie na organizację i dofinansowanie integracyjnych imprez: krajoznawczo -turystyczno - kulturalno - rehabilitacyjnych dla dzieci specjalnej troski i ich rodzin, a także dorosłych niepełnosprawnych wraz z opiekunami.

W 2016 roku planujemy organizację: tygodniowego wyjazdu rekreacyjno- wypoczynkowego do Kamienicy k Szczawnicy, XIV ogólnopolskiego konkursu plastycznego " Zabytki Krakowa" ,oraz innych imprez.

         Serdecznie dziękujemy Organizatorom Targów Bożonarodzeniowych za wyrażenie zgody na kwestowanie w obrębie Targów, oraz Wszystkim Darczyńcom którzy przyczynili się do pozyskania funduszy. Szczególne dzięki dla Redakcji Krakowskiej Gazety Internetowej za długoletnią promocję naszej akcji.

 

Pin It