Dwóch profesorów zasłużonych dla dialogu chrześcijańsko- i polsko-żydowskiego otrzymało Nagrodę im. Ks. Stanisława Musiała za rok 2015. Za twórczość w duchu dialogu wyróżniony został prof. Jan M. Małecki, a za działalność społeczną prof. Aleksander Skotnicki. Wręczenie nagród z udziałem prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego odbyło się w piątek, 4 marca w Magistracie.

- Pan profesor Skotnicki jest światowej sławy lekarzem i uczonym – szefem Kliniki oraz Katedry Hematologii Colegium Medicum UJ, autorem ponad 300 publikacji oraz licznych monografii i podręczników z dziedziny medycyny. Jako specjalista z zakresu transplantologii szpiku kostnego –następca profesora Juliana Aleksandrowicza – zajmuje się rozwojem nowych metod zwalczania chorób nowotworowych, wprowadza do kliniki światowe standardy leczenia, a jednocześnie – z nie mniejszą pasją – pisze książki, organizuje wystawy i jeździ po świecie dokumentując losy społeczności żydowskiej w Polsce. Działania Pana Profesora w tej dziedzinie mają imponujący zasięg i skuteczność. Czasem trudno uwierzyć, że są dziełem jednego człowieka – i to człowieka tak bardzo zajętego – lekarza, uczonego. Dzięki panu profesorowi Skotnickiemu poznaliśmy m.in. nowe fakty dot. Fabryki Schindlera. Dowiedzieliśmy się, że pracowali tam także Polacy, którym groziła wywózka na roboty przymusowe do Niemiec. Profesor Skotnicki przyczynił się też w dużej mierze do zbudowania rzetelnego obrazu dokonań Oscara Schindlera, pomógł nam spojrzeć na jego postać oczyma krakowian ocalonych z Holokaustu. Zresztą nie bez powodu profesor Chwalba napisał kiedyś, że Aleksander Skotnicki wyręcza historyków – powiedział prezydent Jacek Majchrowski podczas wygłaszania laudacji.

Pin It