Opinie

Jeden z punktów obrad dzisiejszej sesji Rady Powiatu dotyczył udzielenia przez powiat pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu w budowie bocheńskiego łącznika autostradowego. Uchwała w tej sprawie stała się przyczynkiem do poinformowania o stopniu zaawansowania prac nad budową tej strategicznej dla rozwoju Bochni i powiatu drogi.