Ubiegły rok na osiedlu Żabiniec w Krakowie upłynął pod znakiem generalnego przechodzenia na ciepło z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej zamiast indywidualnych pieców gazowych dla każdego z poszczególnych budynków.

Był to nowatorski miejski program ?Ciepło dla Żabińca? Dziś, prawie z perspektywy jednego roku, widać, że było to niezwykle ważne i potrzebne  dla mieszkańców osiedla przedsięwzięcie inwestycyjne. My, jako mieszkańcy, możemy jeszcze dodać, że bardzo tanie. Jednak, w czasie poprzedzającym realizację, wcale nie było tak łatwo, aby mieszkańców do tego przekonać.  Najlepiej było to widać na przykładzie mojego bloku. Jednoosobowy Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej został , w miesiąc po otrzymaniu absolutorium, odwołany na nadzwyczajnym zebraniu  jej członków. Nikt, tego do końca wyraźnie nie powiedział, ale na kolejnym nadzwyczajnym zebraniu podjęto uchwałę, aby nie przystępować do tego programu. Pokazały się jakieś ekspertyzy, że dwudziestoletni piec gazowy jest o wiele lepszy i zdecydowanie tańszy, od zasilania w ciepło z MPEC. Dopiero moje zdecydowane działanie z informacją, że z chwilą uprawomocnienia się tej uchwały, zostanie ona natychmiast zaskarżona do sądu, spowodowało, że ?bardzo niechętnie ? wycofano się z niej. Podejrzewam, że takie burzliwe dyskusje odbywały się i w innych wspólnotach, bo przecież nie wszystkie budynki ostatecznie na to się zdecydowały.

Dziś, analizując i porównując rachunki za ten i poprzedni sezon grzewczy, wyraźnie widać różnice na korzyść ciepła z Łęgu. A niektóre z budynków, które  się nie zdecydowały poprzednio, dziś naprawiają błędy.

Radzę, mieszkańcom osiedli gdzie nie ma jeszcze miejskiej sieci ciepłowniczej, aby doprowadzenie do nich ciepła potraktowali jako zdecydowanie najważniejsze zadanie. Nie drogi, parkingi, czy  żłobki. Tylko niezawodne, tańsze od innych, ekologiczne ciepło z sieci. W zasadzie już zaczyna się kampania wyborcza do władz miasta, województwa czy dzielnic. Temat ciepła do centralnego, czy cieplej wody użytkowej powinien stać się najważniejszym zagadnieniem w kampanii wyborczej

Pin It