W dniu dzisiejszym przed wejściem do Collegium Novum UJ odbyła się konferencja prasowa na, której liczne grono profesorów krakowskich uczelni udzieliło poparcia kandydaturze dr Andrzeja Dudy w nadchodzących wyborach prezydenckich. Konferencję poprowadziłprof. dr hab. Arkady Rzegocki (UJ), który podkreślił, że mijający okres ośmioletnich rządów Platformy Obywatelskiej, to jeden z najgorszych okresów w historii polskiego szkolnictwa wyższego.

Niedzielne zwycięstwo dr Andrzeja Dudy to ostatnia szansa na nowe otwarcie dla polskich uniwersytetów.

Prof. dr hab. Maria Dzielska (UJ)podkreśliła rolę wykształcenia i osobistej kultury kandydata we właściwym i godnym pełnieniu urzędu Prezydenta Rzeczpospolitej. Jej zdaniem dr Andrzej Duda, to prawdziwy europejczyk, kochający własną ojczyznę.

Prof. dr hab. Andrzej Nowak (UJ)przypominał różnicę w formalnym wykształceniu obydwu kandydatów. Różnica ta stanowi przepaść w kompetencjach do właściwego sprawowania urzędu. Zwrócił również uwagę, na rolę jaką na zachodzie uczelnie wyższe przywiązują do swych absolwentów sprawujących najwyższy urzędy. Dla uczelni amerykańskich, fakt, że ich absolwentami są George Bush czy Barak Obama, są powodem do dumy. Mam nadzieję, że od poniedziałku Uniwersytet Jagielloński, będzie mógł z dumą szczycić się faktem, że jego absolwentem i wykładowcą jest Prezydent Rzeczpospolitej dr Andrzej Duda – powiedział profesor Nowak.

W konferencji wzięli udział reprezentanci największych krakowskich uczelni:

- Prof. dr hab. Arkady Rzegocki – Uniwersytet Jagielloński

- Prof. dr hab. Maria Dzielska – Uniwersytet Jagielloński

- Prof. dr hab. Andrzej Nowak – Uniwersytet Jagielloński

- Prof. dr hab. Barbara Grzybowska-Świerkosz – Polska Akademia Nauk

- Prof. dr hab. Krzysztof Królas – Uniwersytet Jagielloński

- Prof. dr hab. Kazimierz Bodek – Uniwersytet Jagielloński

- Prof. dr hab. Henryk Kołoczek – Politechnika Krakowska

- Prof. dr hab. inż. arch.Anna Mitkowska – Politechnika Krakowska

- Prof. Grażyna Korpal – Akademia Sztuk Pięknych

- Dr hab. Wiesław Marek Woch – Akademia Górniczo Hutnicza

- Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr – Akademia Górniczo Hutnicza

Zebrani wspólnie zaapelowali o głosowanie w najbliższą niedzielę na dr Andrzeja Dudę.

Pin It