felekPolityczna w istocie decyzja Sądu o delegalizacji Marszu Niepodległości nie potrzebuje komentarza. Tak dla swej absurdalności, jak i jej oparciu na kłamstwie, współgraniu z obsmarowywaniem patriotyzmu nazywaniem go faszyzmem i nie tylko. Jest też działaniem w kierunku powodowania zamieszek, na tle których można będzie pokazywać Marsz jako spektakl – zwany przez wrogów Polski - faszyzmu. Dla podobnej oceny wystarczy porównać klimat traktowanych jako legalne tzw marszy równości z przemarszem ludzi w Marszu NIEPODLAGŁOŚCI.

Pierwsze są w istocie spektaklami nietolerancji wobec ludzi wierzących, publiczną demonstracją obscenii i chamstwa, w trakcie których łamanie prawa w różnych aspektach jest rutyną a nie przypadkiem jest cechą demonstracji pogardy dla wolności wyznania, wypowiedzi i poglądów pod hasłami równości tylko nie wiadomo kogo i czego z kim i czym.. Drugi – Marsz Niepodległości jest przemarszem organizowanym w szczególnym dniu Święta, odbywa się ąz polskimi flagami i dziećmi na rękach, demonstrując miłość do własnej Ojczyzny i Wartości. Nagłaśniane incydenty są jawnymi prowokacjami i są w istocie marginesem tych przemarszów. Dletego wcześniejsze prowokacje nie przyniosły chyba oczekiwanych (przez kogo to inna sprawa) efektów – dziś poczyniono krok następny – prowokację można ją nazwać systemową.
Proponuję nie zajmować się opisywaniem poziomu i sposobu myślenia o patriotyzmie i szacunku do chęci świętowania i to w takim dniu czy apolitycznością Sądu lub klasą pomysłu na działanie socjotechniczne czy wyborem metod prowokacji. .
Za to wiedząc jednak jaki jest cel – prowokacja i osiągnięcie możliwości użycia jej efektów na potrzeby jedynej dostępnej tym umysłom strategii – ulica i zagranica – sensowniej jest zaproponowanie takiej metody, by skutecznie zareagować dziś, teraz i na potrzeby kraju spychanego do zagładzania (to cytat) i ludzi skazywanych na obcinanie (też cytat) ze swoich praw – w tym prawa do zgromadzeń. Uznajmy też, że są ludzie dla których samo słowo patriotyzm nie oznacza miłość Ojczyzny tylko faszyzm. Z niewiedzy, znieczulizy braku wiedzy czy uczuć a ich działanie jest intencjonalne czy powodowane zaczadzeniem propagandowym - nie ważne.
Zareagować trzeba i to tak by nie wchodzić w uliczne szarpaniny – bo to jej spowodowanie jest istotnym celem – pozwoli na jej propagandowe wykorzystanie. Prawda i prawo a także słowa miłość ojczyny – nie są dla wszystkich czymś wartym wszystkiego.
Zareagować to znaczy uniemożliwić osiągnięcie celu tej prowokacji. Tak to określam bo z trudnością mi jest ten zakaz nazwać racjonalnym wyrokiem.
Otóż proponuję by organizatorzy Marszu wydali oświadczenie w którym ogłaszają, że
A/ zgodnie z tym wyrokiem i wiedząc jakie skutki dla Polski może w obecnej sytuacji przynieść jakiekolwiek nawet przypadkowe działanie choćby tylko reagujące na prowokację, a na które organizatorzy nie będą w stanie zareagować – odwołują Marsz Niepodległości. W tym czasie miejscu i kształcie
B/ jeśli takowe zgromadzenie będzie się odbywało – uznają je za organizowane i odbywające się jako prowokacja na szkodę dobrego imienia Polski i proszą o odstąpienie od uczestnictwa w nim.
C/ Wszystkich chętnych do zademonstrowania swej postawy patriotycznej zaprasza się na wieczorne Msze Święte do warszawskich Kościołów traktując je jako Msze za Ojczyznę i odprawiane w intencji opamiętania się jej wrogów zewnętrznych i wewnętrznych.
D/ Zachęca się też uczestników tych Mszy do składania datków albo na rzecz tych Kościołów albo jako cegiełek na budowę Łuku Tryumfalnego Cudu nad Wisłą.

Sądzę, iż realizacja tego pomysłu wraz z możliwie licznymi zatrzymaniami przez Policję „uczestników” zwłaszcza tych awanturujących się oraz identyfikacja ich prowieniencji będzie prowadziła do zniwelowania zamiarów.
A na przyszłość.
Drodzy Warszawiacy – uważajcie kogo wybieracie lub miejcie baczenie na to kogo wam wybierają, Piszę tak, bo nie jestem w stanie przyjąć do wiadomości, że Miasto Niezłomne nawet z domieszką słoików – nie ceni tego za co Niemcy i Sowieci bestialsko mordowali jego mieszkańców.
Tak nawiasem i już może mniej poważnie można postawić propozycję organizacji Marszu Równouprawnienia Patriotów. Zakazać może i nie zakażą a nawet jeśli tak, to będzie jasne o co tej specjalnie niezależnej kaście chodzi Nie jest to oczywiście tajemnicą, ale prawda wyjdzie zza zasłony i zostanie nazwana po imieniu.

Feliks Stalony – Dobrzański
Kraków 29.10.2021

Pin It