Komitet Społeczny Koła PTTK nr 52 " Krzeszowiacy" Oddział Krakowski informuje, że w dniach 28. 11 – 31. 12. 2014 zorganizował zbiórkę publiczną "Krzeszowiacy - osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom". Zbiórka została zgłoszona w  Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji pod nr 2014/994/KS.

Ofiarowano nam 12 221 zł przy czym koszty przeprowadzenia zbiórki wyniosły : 832 zł 71 gr. Złożyły się na nie wydatki na organizację, reklamę, łączność, słodycze do rozdawania podczas kwesty. Dochód w wysokości 11 388 zł 29 gr .spożytkowany zostanie na organizację i dofinansowanie imprez integracyjnych : krajoznawczo - turystyczno- kulturalno - rehabilitacyjnych dla dzieci specjalnej troski, ich rodzin, a także dorosłych niepełnosprawnych wraz z opiekunami. W 2015 roku planujemy organizację turnusu rekreacyjno - wypoczynkowego w Kamienicy k. Szczawnicy, oraz organizację XIII edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego " Szlakiem Legend Polskich", oraz organizację innych imprez.

Serdecznie dziękujemy Organizatorom Targów Bożonarodzeniowych za wyrażenie zgody na kwestowanie w obrębie Targów, oraz wszystkim darczyńcom, którzy przyczynili się do pozyskania funduszy na rzecz naszych podopiecznych. Dziękujemy również Pani Redaktor Krakowskiej Gazety Internetowej Grażynie Zamorskiej, oraz Panu Redaktorowi Edwardowi Brożkowi  za publikację pięknych zdjęć oraz publikację artykułów promujących zbiórkę.

       Z turystycznym pozdrowieniem : Janusz Bodzęta.

Pin It