1. Wczoraj oddano do użytku najdłuższy w Polsce tunel o długości ponad 2 km w ciągu drogi ekspresowej S-7, pomiędzy miejscowościami Naprawa-Skomielna Biała, zbudowany pod górą Luboń Mały. Tunel ma dwie nawy, w każdej z nich znajdują się po dwa pasy ruchu każdy o szerokości 3,5 m, oraz pas awaryjny o szerokości 3 m, pomiędzy nawami tunelu znajduje się 10 przejść ewakuacyjnych, które są rozmieszczone co 172,5 m, zabezpieczone odpowiednim drzwiami, które zapewniają przynajmniej 120 min odporności ogniowej.
Wewnątrz tunelu znajduje się także oddzielny przejazd awaryjny, przeznaczony tylko i wyłącznie dla służb ratunkowych o szerokości 3,5 m i wysokości 3,3 m, co gwarantuje dostanie się służb ratunkowych w każde miejsce tunelu, niezależnie od tego co dzieje się na jezdniach po których poruszają się samochody.

Realizacja inwestycji trwała ponad 5 lat, mimo, tego, że tunel drążono przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, ponieważ podczas jej realizacji nastąpiły groźne osuwiska, które wymagały nawet przeprojektowania obiektów inżynieryjnych.
Koszt tej inwestycji wyniósł około 1 mld zł i został sfinansowany mniej więcej po połowie, zarówno z polskiego budżetu jak i środków unijnych pochodzących z programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.
2. W rocznicę napaści Rosji na Polskę 17 września, została oddana od użytku inna wielka inwestycja „Przekop Mierzei Wiślanej”, pozwalający na nieskrępowanie korzystanie przez nasz kraj z wód Zalewu Wiślanego.
Przypomnijmy, że inwestycja, której łączny jest szacowany na około 2 mld zł i jest w całości pokrywany z polskiego budżetu, ma wielkie znaczenie regionalne, po zakończeniu pogłębienia kanału Elbląskiego i modernizacji portu, dzięki dostępowi do morza, Elbląg będzie czwartym ważnym polskim portem, co więcej będzie to silny bodziec rozwojowi dla całego regionu.
Ponadto wręcz nie do przecenienie jest uniezależnienie się od Rosji, która do tej pory poprzez panowanie nad cieśniną Piławską, decydowała, kto może wpływać, a raczej znacznie częściej, kto nie może wpływać na Zalew Wiślany, szczególnie po podpisaniu nowego porozumienia z Rosją przez rząd Tuska w 2009 roku, możliwości wpływu polskich jednostek na Zalew Wiślany ograniczono do absolutnego minimum.
3. W tak trudnym dla Polski roku, w którym już w kwietniu Rosja zablokowała dostawy gazu do naszego kraju gazociągiem Jamalskim, nie do przecenienia, było oddanie do użytku gazociągu Baltic Pipe.
Przypomnijmy, że tę inwestycję przygotował we współpracy z Norwegią i Danią jeszcze rząd AWS premiera Jerzego Buzka ale w 2001 roku zrezygnował z niej rząd Leszka Millera, wrócił do niej rząd PiS w 2006 roku ale po raz kolejny zrezygnował z niej rząd Donalda Tuska w 2008 roku po hasłem nadmiaru gazu w Polsce.
Minister Piotr Naimski, który od początku zajmował się tym projektem, musiał się sporo natrudzić, aby przekonać Norwegów i Duńczyków, że tym razem przygotowania tej inwestycji nie pójdą po raz trzeci na marne i tym razem zostanie ona zrealizowana.
Tak się właśnie stało już od 1 października tego roku gazociągiem popłynął pierwszy gaz z Norwegii, do końca tego roku zostanie przesłane nim do Polski około 3 mld m3, a w następnym już roku pełne możliwości przesyłowe to 10 mld m3.
To wręcz kluczowa inwestycja umożliwiająca Polsce niezależność gazową od Rosji, która rozpoczyna działalność w sytuacji kiedy Rosja przystawiła do głowy pistolet gazowy większości swoich dotychczasowych odbiorców gazu, w tym także naszemu krajowi.
4. Przypomnijmy, że na wiosnę przyszłego roku, nastąpi oddanie do użytku wynoszącego ponad 1,5 km i kosztującego blisko 1 mld zł (blisko 800 mln zł ze środków europejskich), tunelu pod Świną łączącego Świnoujście ze stałym lądem.
Z kolei jesienią 2023 roku zostanie oddany do użytku kolejny zbiornik gazu skroplonego w gazoporcie w Świnoujściu im. Lecha Kaczyńskiego, dająca możliwości przyjęcia aż 8,3 mld m3 gazu LNG rocznie.
Gazoport mogący przyjmować 5 mld m3 gazu, rozpoczął swoje funkcjonowanie w 2016 roku i natychmiast rząd Prawa i Sprawiedliwości postanowił o jego rozbudowie, która znacząco powiększy jego pojemność do wspomnianej wyżej 8,3 mld m3, w ten sposób obok Baltic Pipe jest on drugim filarem polskiej niezależności gazowej.
Pięć wielkich, wręcz strategicznych dla Polski inwestycji, oddawanych po kolei do użytku w tym i w następnym roku, pokazuje niezwykłą skuteczność rządu Prawa i Sprawiedliwości, mimo kryzysu pandemicznego, energetycznego i wojny toczonej za naszą wschodnią granicą.

Opublikowano: na Salon24.pl 13 listopada 2022,

Pin It