Ludzkie losy

Igor GościńskiUroczyste zebranie Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego w minioną środę stało pod znakiem 85 rocznicy urodzin jego Prezesa prof. dr hab. n. med. Igora Gościńskiego. Prof. Gościński od 12 lat jest prezesem TLK. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego UJ i AM Był uczniem prof. Adama Kunickiego. Neurochirurg.

August Emil Fieldorf 'NIL'Przypadająca 20 marca 2015 r. rocznica 120-lecia urodzin gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, skłania nie tylko do przypomnienia tego niezwykłego człowieka, jego zasług dla ojczyzny, ale związków łączących go z rodzinnym miastem. Związki te wpisywały się za jego życia w historyczne wydarzenia podwawelskiego grodu i Polski, a po jego śmierci przejawiają się wyjątkowymi dowodami pamięci krakowian.
Przyszły szef legendarnego „Kedywu” Komendy Głównej Armii Krajowej, urodził się w rodzinie maszynisty kolejowego Andrzeja i Agnieszki z domu Szwanda, w kamienicy nr 24 (obecnie – 32) przy ul. Lubicz.

Wśród nekrologów przeczytałem zaproszenie na uroczystość. To było zaproszenie społeczności Nowodworczyków, wystosowane przez obecnego Dyrektora I LO im B. Nowodworskiego do Kaplicy na Cmentarzu Rakowickim do upamiętnienia wspaniałego pedagoga. Prof. Stanisław Jastrzębski, bo o Nim mowa, zmarł rok temu – nie jest to więc nekrolog, choć uroczystość ma mieć miejsce w Kaplicy cmentarza Rakowickiego.

To najmłodsze dziecko na liście Oskara Schindlera .Urodzona w 1937r , należy do tych krakowskich Żydów ,którzy swoje życie zawdzięczają temu niezwykłemu człowiekowi. Człowiekowi ,który w tym nieludzkim czasie –"czasie zbeszczeszczenia” jak napisał Józef Bau w swojej książce – pokazał ludzką twarz.