Opinie

Środowiska sędziowskie szykują się do politycznej konfrontacji z PiS-em. Sędziowie zamierzają zapoczątkować ją na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich, który rozpocznie się 3 września. Uchwała o zwołaniu nadzwyczajnego kongresu została podjęta 26 lipca przez Krajową Radę Sądownictwa. Jak zaznaczono w przyjętej uchwale, głównymi tematami kongresu będą m.in. sprawy związane z nowym sposobem powoływania sędziów przez prezydenta RP, a dokładniej z jego odmową automatycznego zatwierdzania nominacji KRS.

Na takie rzeczy trafia się przypadkiem i albo się ich nie zauważa lub lekceważy biorąc za rodzaj głupoty systemu – z czym szary człowiek nie jest w stanie nawet walczyć. Zresztą po co – są rzeczy ważniejsze. Spróbuję jednak pokazać coś – co moim zdaniem jest obecnie wymyślonym sposobem na zwiększenie tak zwanego świętego spokoju. Mówimy o obecnie już powszechnie się panoszącym – choć szkodliwym nawet dla interesów systemie obrony przed klientem.

Czasem mam wrażenie, że czytam, rozmawiam, dyskutuję z zupełnie obcym mi społeczeństwem. Sorry, ale wobec większości Polaków nie będę używał świętego dla mnie określenia - naród. Gdyż zbioru polskojęzycznych zatomizowanych, pazernych, egoistycznych, cynicznych jednostek, nie złączonych żadną wspólną ideą - narodem nazwać nie sposób, zatem i ja się powstrzymam od profanacji. Jestem po ostrych dyskusjach na temat pracy handlu w niedzielę.

Chwalona  przez posła Kuźmiuka, tutaj na Salonie, regulacja handlu ziemią już odbija się czkawką wielu rolnikom. Wprowadza ona daleko posuniętą ingerencję państwa. Ogranicza wolny obrót ziemią  w stopniu nawet większym niż to miało miejsce "za komuny". Efekt był łatwy do przewidzenia. Spadek cen ziemi i nieprawdopodobna uciążliwość w momencie, kiedy rolnik chce pozbyć się części gruntów, choćby ze względu na wiek i brak siły do opanowania w dalszym ciągu produkcji a następców brak.

Prezydent tryumfuje – takie zdanie jest wkładane do opinii publicznej jako kalka po decyzji o zbyt małej ilości ważnych podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania ze stanowiska Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Inne określenia. to; fiasko, kompromitacja Gibały, a także – to cytat – Gibała jak Wańka Wstańka.